Konferencija za medije “Žene preživjele nasilje u porodici – Ekonomski jake, ekonomski neovisne!”

Fondacija CURE Vas poziva na konferenciju za medije koja će se održati u četvrtak, 05.12.2019. godine u periodu od 13:00 do 14:00 časova u Hotelu Bosnia (Kulovića 9) u Sarajevu.


Konferenciju za medije pod nazivom:  “Žene preživjele nasilje u porodici – Ekonomski jake, ekonomski neovisne!”  organizuje Fondacija CURE u sklopu projekta “Feminist policy advocacy in BiH” koju podržava Kvinna Till Kvinna.

Na konferenciji ćete imati priliku da se upoznate s istraživačkim nalazima za Federaciju BiH o položaju žena preživjelih nasilje u porodici, kao i daljim procesima zagovaranja prema institucijama FBiH za pružanje institucionalne podrške ženama preživjelim nasilje u porodici u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja.

Na konferenciji govore:

1. Ljiljana Čičković direktorica Fondacije “Ženski centar” Trebinje i
2. Maida Zagorac, feministkinja, aktivistkinja i koordinatorica Mreže za izgradnju mira

Sesijom moderira: Vildana Džekman, aktivistkinja i feministkinja Fondacije CURE

Za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate Vildanu Džekman iz Fondacije CURE na telefon: +387 33 20 75 61 i/ili putem e-maila: vildana@fondacijacure.org

*Očekujemo da će predstavnici/e medija podržati navedeni događaj i putem svojih kanala upoznati bh. javnosti o zaključcima iste.

**Događaj je javan i svi/e su dobrodošli/e!

Očekujemo Vas 

Fondacija CURE

Također vam se može svidjeti…