K O N K U R S za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama

Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija CURE raspisuju


K O N K U R S

 

za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama

 

 

Na konkursu mogu učestvovati novinari i novinarke štampanih, elektronskih i on line medija iz Bosne i Hercegovine čiji tekstovi i/ili prilozi afirmišu i promovišu profesionalno medijsko izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini i rezultiraju konkretnim akcijama i pomacima u praksi.

 

Prijedloge za nagrade mogu slati i medijske kuće i nevladine organizacije u BiH.


Nagrada se raspisuje u pet kategorija:

1. za tekstove u štampanim medijima do 10.000 karaktera

2. za radijske priloge dužine od 1 minut i 30 sekundi do 5 minuta

3. za televizijske priloge dužine od 1 minut i 30 sekundi do 5 minuta

4. za tekstove na web portalima do 10 000 karaktera i

5. za izvještavanje o marginalizovanim grupama u kontinuitetu.

 

Za nagradu konkurišu prilozi i tekstovi objavljeni u periodu od 31.marta 2011. do 31. marta 2012. godine.

 

Jedan kandidat/kandidatkinja može poslati maksimalno tri teksta/priloga na konkurs.

 

Za nagradu pod rednim brojem 5, za izvještavanje u kontinuitetu, prijedloge mogu slati nevladine organizacije koje treba da dostave i obrazloženje za svoje prijedloge najboljeg novinara/novinarke ili emisije i najmanje jednu kopiju priloga ili teksta.

 

Prijave sa kopijama objavljenih tekstova i/ili audio-vizuelnih priloga, sa podacima o kandidatu/kinji, uz potvrdu urednika o datumu objave sadržaja, slati na adresu:

 

Helsinški parlament građana

„Za novinarsku nagradu“

Krfska 8478 000 Banjaluka

 

Za više informacija obratite se na:

tel. 051/432-750, e-mail: azolja@hcabl.org

web: www.hcabl.org

 

Također vam se može svidjeti…