Izgradnja kapaciteta organizacija – Društveno – ekonomska inkluzija žena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginalizovanih grupa u Palama

 

Istraživanja pokazuju da u opštini Pale najveća potreba žena jeste zapošljavanje

Dana, 27.05.2019. Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje žena Viktorija Pale su organizovale konferenciju za medije na Palama. Na konferenciji je predstavljen projekat “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, aktivnosti koje planiramo sprovoditi u opštini Pale kao i istraživanja: “Aktivizmi s margina: procjena kapaciteta deset odabranih ženskih organizacija”, autorica doc. dr. Amile Ždralović i prof. dr.  Zlatiborke Popov Momčinović, i “Pozicija, uključenost i prava žena koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini”, autorica Aide Malkić i Emine Bošnjak. Povod organizovanja press konferencije u opštini Pale je suradnja na projektu sa UŽ Viktorija Pale koja radi na unapređenju svoje lokalne zajednice.

Istraživanja pokazuju da u opštini Pale najveći problem, a time i najveća potreba marginaliziranih žena u općini Pale, jeste zapošljavanje. Trenutno ne postoje programi koji su namijenjeni marginaliziranim ženama. Žene i djevojke koje pripadaju manjinskim i marginalizovanim grupama se suočavaju sa diskriminacijom i segregacijom kako od institucija, tako i od društva.

Mladenka Santrač, predsjednica UŽ „Viktorija“ Pale je izjavila: „Od nastanka naše organizacije, Fonadacija CURE je pružala podršku našoj organizaciji i suradnja na ovom projektu je samo potvrdila posvećenost Fondacije CURE u jačanju ženskog pokreta u BiH. Ja kroz svoj rad sam uvidjela da na Palama postoji mnogo problema, a najveći je nezaposlenost žena i nepružanje podrške marginalizovanim grupama žena kao što su samostalne roditeljke.“

Prof.dr. Zlatiborka Popov Momčinović, autorica jednog od istraživanja je navela: „Kada govorimo o samostalim roditeljkama po zadnjem popisu stanovništva u opštini Pale je registrovano 16% samostalnih roditeljki od ukupnog broja roditelja, a za ovaj veliki procenat u opštini Pale ne postoje podsticajni programi koji bi olakšali svakodnevnicu ovoj marginalizovanoj grupi.“

Pronalazak zaposlenja i ohrabrivanje pokretanja start-up biznisa prepoznati su kao najveće potrebe žena koje pripadaju marginaliziranim i manjinskim skupinama u opštini Pale. Također je prepoznata potreba za uspostavljanjem suradnje između opštine i ženskih udruženja kako bi obje strane imale ažurne informacije o aktivnostima koje za cilj imaju poboljšanje položaja marginaliziranih žena.

Projektom “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koju finansira Evropska unija, a realizuje Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), namjeravamo doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te doprinijeti iskorjenjivanju diskriminacije žena sa posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginalizovanih i manjinskih grupa u deset (10) opština, a opština Pale je jedna od njih. Projekat traje dvije (2) godine i radi na jačanju kapaciteta deset (10) organizacija i kreiranju akcionih planova i preporuka za bolji položaj koji će se promovisati institucijama na lokalnom nivou s ciljem usvajanja i harmonizacijom sa akcionim planovima lokalnih zajednica.

 

 

Također vam se može svidjeti…