Fondacija CURE održala radionicu u Visokom sa političarkama

Fondacija CURE održala radionicu u Visokom sa političarkama

Fondacija CURE u suradnji sa Udruženjem INFOHOUSE je organizovala radionicu sa političarkama u Visokom u ponedjeljak, 12.05.2013. godine, a tema radionice je bila “Korištenje novih tehnologija kao alat prezentacije i animiranja javnosti” u prostoru Galerije Likum ’76.

Na radionici je razgovarano o korištenju novih medija, te o načinu kako društvene mreže mogu pomoći u promovisanju različitih aktivnosti i poslužiti kao odličan alat za vlastito prezentovanje javnosti.

Također, učesnice radionice su imale priliku saznati više o načinima animiranja javnosti putem novih tehnologija koje omogućavaju široki spektar djelovanja i komunikacije sa javnošću i o važnosti akcija koje su izgrađene na platformi novih medija.

Voditeljice radionice su govorile o tome kako je važno koristiti nove medije, kako bi se promovisale političarke, te kako je važno ciljati na grupu koja do sada nije glasala ili ne glasa. Najveći broj apstitenata/kinja na izborima je među mladima, među onima koji po prvi put glasaju i idu na izbore. Ta generacija uglavnom ne čita dnevne novine, ne gleda TV Dnevnike, rijetko sluša vijesti na radiju i informišu se najšešće na netu i to uglavnom preko mobilnih telefona. Rijetko koja stranka je prilagodila svoje sajtove i komunikaciju mobilnim verzijama. To su glasači/ćice koji/e će možda odlučiti izbore 2014. godine ukoliko na internetu dobiju prave informacije koje će ih motivisati da izađu na izbore i glasaju.

Kroz razgovor sa prisutnima, govoreno je o pozitivnim primjerima korištenja internet prostora u predizbornim kampanjama. Voditeljice radionice su skrenule pažnju na to kako medijska kampanja na internetu treba da izgleda, jer površno korištenje novih tehnologija, može izazvati i negativne konotacije kod glasača i glasačica. Izostanak dvosmjerne komunikacije je glavna karakteristika bosanskohercegovačkih političara/ki, koji/e koriste nove medije, posebno kada analiziramo neodgovaranje na pitanja političara/ki na pitanja građana/ki.

Zaključeno je na kraju radionice da se izbori neće dobiti NA društvenim mrežama, ali se u budućnosti neće moći dobiti BEZ društvenih mrež.

Projekat Osnaživanje žena u političkom životu BiH – 101 razlog“ se realizira u organizaciji Fondacije CURE i Udruženje INFOHOUSE, a uz podršku Fondacije Heinrich Boll. Kroz edukativne radionice, javne debate,  te medijsku kampanju radimo na  ohrabrivanju, educiranju i osnaživanju bh. političarki i predstavnica NVO-a da budu aktivne u političkom i javnom životu BiH.

 

Također vam se može svidjeti…