Fondacija CURE objavljuje konkurs za angažman trenera/ice za edukaciju članica Fondacije CURE na temu “Pisanje prijedloga projekata”

Fondacija CURE objavljuje konkurs za angažman trenerice za edukaciju članica Fondacije CURE na temu “Pisanje prijedloga projekata”

Uslovi za prijavu:

Osobe koje se žele prijaviti na ovaj konkurs moraju ispunjavati sljedeće uslove:

• Posjedovanje znanja i iskustva iz oblasti pisanja projekata, kao i posjedovanja komunikacijskih vještina u prenošenju znanja;

Nema standardnog formata za prijavu. Prijava treba sadržavati sljedeće:. • Curriculum Vitae (CV) u EU formatu sa detaljnim informacijama o prethodnom iskustvu u pružanju usluga održavanja treninga, a naročito u oblasti pisanja prijedloga projekata (CV priložiti kao dodatak);

• Preporuke iz organizacija u kojima su ranije vođeni treninzi na temu pisanja prijedloga projekata (najmanje 3 preporuke priložiti u dodatku);

Prijedlog plana treninga treba da sadrži jasnu svrhu i ciljeve treninga sa opisanom metodologijom treninga, kao i prijedlog budžeta koji treba uključiti dnevni trošak treninga izražen u KM i broj dana angažmana (priložiti kao dodatak).

Vremenski period za organiziranje treninga

Od trenera/trenerice se očekuje da će održati trening na temu „Pisanje prijedloga projekta“ za članice Fondacije CURE u periodu od 13.-15.12.2013. godine, u prostorijama Fondacije CURE ( Čobanija br.12, Sarajevo) u maksimalnom trajanju od tri (3) dana.

Vremenski period za izvještaj sa treninga

Poslije završetka treninga trenerica treba da sačini pisani izvještaj na engleskom jeziku o održanoj aktivnosti, zajedno sa kvalitativnom evaluacijom i preporukama za buduće aktivnosti po pitanjima identifikovanim tokom treninga. Izvještaj treba biti dostavljen u Fondaciju CURE do 31.12.2013. u elektronskoj formi.

Obaveze Fondacije CURE:

Potpisivanje Ugovora o djelu sa trenericom u skladu sa administrativnim pravilima i procedurama Fondacije CURE;

Pružanje logističke podrške i potrebne dokumentacije na zahtjev trenerice potrebne za organiziranje treninga;

Trener/ica će biti isplaćen/a nakon održanog treninga i podnošenja izvještaja na način kako je definisano u potpisanom Ugovoru i administrativnim pravilima i procedurama Fondacije CURE.

Kranji rok za slanje prijava je: 27.11.2013. Na e-mail: saida@fondacijacure.org

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA KONKURSA: 05.12.2013. Sve prijave poslane nakon 27.11.2013. neće se uzeti u razmatranje!

Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem telefona ili e-maila: Fondacija CURE tel/fax: +387 207-561 e-mail: saida@fondacijacure.org

Sarajevo,19.11.2013.

Također vam se može svidjeti…