CURE održale radionica u Srednjoj elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu

CURE održale radionica u Srednjoj elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu

U četvrtak, 28.11.2013. godine aktivistkinje Fondacije CURE su održale radionicu sa učenicima i učenicama prvog razreda Sredrnje elektrotehničke skole za energetiku u Sarajevu na temu „Šta je nasilje i kako ga prepoznati u adolescentskim vezama?“

Sa učesnicima i učesnicama smo kroz vježbe i razgovor prepoznali/e vrste nasilja u vezama, naučili/e kako pomoći žrtvi i/ili osobi koja vrši nasilje, radili/e na prepoznavanju znakova koji/e upozoravaju na mogućnost nasilja u vezama.

Zaključak sa radionice jeste da se osobe nad kojima se vrši nasilje trebaju zaštiti. Ako se nikome ne govori o nasilju koje se događa to može značiti da se boji i da misli da je opasno govoriti o nasilju koje trpi. Ako porazgovara sa osobom kojoj vjeruje, osoba koja trpi nasilje mogla bi preovladati strahove.  Obično svako ima neku odraslu osobu kojoj vjeruje.  To je osoba koja joj može pomoći. Ako takve osobe nema, uvijek se može potražiti profesionalna pomoć / pomoć stručnjaka/inje.

Također smo razgovarali/e i o tome da je nasilje svaki čin protiv naše volje koji nas ugrožava psihički, fizički i seksualo – čin je nasilja ,bez obzira da li je nasilnik sin, muž, otac, mladić, nepoznati….! Također je nasilje SVE ŠTO OSOBA NE ŽELI! Nasilje nad ženama dešava se u cijelom svijetu već vijekovima.

Poruku koju smo prenjele:

Važno je da shvatimo da se nasilje može desiti svakoj osobi i da nasilje nije posljedica ponašanja osobe kojoj se nasilje dešava. Krivica je nasilnikova. Sramota je nasilnikova.

 

 

OBLICI NASILJA :

VERBALNO : VRIJEĐANJE, OMALOVAŽAVANJE, ISMIJAVANJE, OGOVARANJE, UCJENA,

      PSOVANJE, PRIJETNJE , ŠIKANIRANJE , VIKANJE

EMOTIVNO : UZNEMIRAVANJE, ZLOUPOTREBA VEZE

PSIHIČKO : SILOVANJE , ŠTIPANJE, GRLJENJE , LJUBLJENJE , VRBOVANJE , FATANJE , INCEST , TRGOVINA ŽENA U SVRHU SEXUALNOG ROPSTVA

PSIHIČKO : LJUBOMORA, UHOĐENJE, OMALOVAŽAVANJE, UCJENA , VIKANJE, PRIJETNJE, KONTROLISANJE, MALTRETIRANJE

FIZIČKO : ŠAMAR, ČUPANJE , UDARANJE, GURANJE, NAPAD ORUŽJEM, PRISILJAVANJE NA NEKI POSAO, GREBANJE, SAKAĆENJE, UJEDANJE

POLITIČKO

EKONOMSKO / FINANSIJSKO

Također vam se može svidjeti…