Apel institucijama Bosne i Hercegovine u situaciji kada je proglašeno stanje nesreće/opšte opasnosti: Hitno obratiti posebnu pažnju na ranjive kategorije, sa akcentom na osobe u pokretu!

Apel institucijama Bosne i Hercegovine u situaciji kada je proglašeno stanje nesreće/opšte opasnosti: Hitno obratiti posebnu pažnju na ranjive kategorije, sa akcentom na osobe u pokretu!

 

Bosna i Hercegovina svakodnevno donosi mjere u cilju suzbijanja pandemije izazvane Corona virusom. Podržavamo mjere koje će doprinijeti smanjenju broja oboljelih i sačuvati živote građana i građanki u BiH, ali pri njihovom kreiranju neophodno je imati u vidu međunarodne standarde, naročito kada su u pitanju one mjere koje neproporcionalno pogađaju ranjive kategorije društva.

 

Napominjemo, da već donesene mjere značajno pogoršavaju ionako loš položaj osoba u pokretu koje nemaju adekvatan pristup smještaju, higijeni i hrani i koje ih dalje stigmatiziraju. Potrebno je naglasiti da i prije pandemije  Bosna i Hercegovina nije omogućila ostvarivanje garantovanih  prava na dostojanstveni boravak osobama u pokretu koje se nalaze na njenoj teritoriji. Takav tretman je dodatno pogoršan mjerama koje potpuno ograničavaju pristup  postojećim kampovima, a onima koji su u njima i izlazak iz njih.

 

Ističemo da je hitno i od izuzetne važnosti, da zaštitimo zdravlje i sigurnost svih osoba u pokretu koje se nalaze na teritoriji BiH jer je to  jedan od preduslova za zaštitu zdravlja svih građana i građanki u BiH. Neophodno je da BiH vlasti, kao i međunarodne organizacije koje rade sa ovom grupom ljudi, osiguraju humanije i adekvatnije uslove za  njihov smještaj. Uz to, moraju obezbijediti dovoljno mjesta za sve osobe kojima je potreban smještaj, redovan obrok, tekuća voda, higijenska potrepštine i pristup zdravstvenim uslugama. Čineći sve to, neophodno je da se obrati pažnja i na ranjive kategorije među osobama u pokretu, kao što su žene, djeca, osobe sa invaliditetom, LGBT+ osobe, kao i svi drugi koji zbog nekog razloga nalaze u stanju posebne ranjivosti.

 

Progoni, nasilje i govor mržnje protiv osoba u pokretu samo može pogoršati postojeću situaciju, a neadekvatna briga o njihovom zdravlju otvoriti nova potencijalna žarišta infekcije. Stoga apelujemo na vlasti da obezbijede dostojanstven tretman svim osobama koje spadaju u ranjive kategorije, a naročito onima koji su u pokretu zbog rata, političke ili ekonomske situacije u njihovim zemljama.

 

 

Članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje:

 

Asocijacija za demokratske inicijative

Centar za mlade KVART

Civil Rights Defenders

Fondacija CURE

Fondacija Mediacentar Sarajevo

Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Mreža za izgradnju mira

Otaharin

Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA)

Sarajevski otvoreni centar

Udruženje BH novinari

Vijeće za štampu BiH

Tuzlanski otvoreni centar

Također vam se može svidjeti…