Aktivizam s margine : “Dosta nam je osuda!“

Trening je bio namijenjen članicama Udruženja žena Romkinja i njihovim suradnicima/cama, podržavateljima/cama i korisnicima/cama, a cilj je bio da se predstavi novi model kreiranja sigurnosti, mapiraju prijetnje sa kojima se marginalizovane grupe žena svakodnevno suočavaju, te mapiraju strategije za održivost i opstanak. Sigurnosni rizici za aktivistkinje i marginalizovane grupe žena mogu biti fizički, emotivno i duhovno štetni, te prožimaju svaki aspekt života (tijelo, um, duh, porodicu, zajednicu, organizaciju itd.). 

 Žene pripadnice manjinskih i marginalizovanih grupa, svakodnevno se suočavaju sa različitim pritiscima. O problemima sa kojima se suočavaju i o tome šta učesnice smatraju sigurnošću navodimo sljedeće izjave: 

 „Osuda žena pripadnica marginalizovanih grupa je uvijek prisutna. Ja kad sam donijela odluku za sebe, da želim da radim, svi su me osuđivali, kao da je raditi i putovati najgora stvar koja se može desiti jednoj ženi. Vjerujte mi, najsretnija sam što se nisam obazirala i sada ja vladam svojim životom. Nema ljepšeg i čistijeg osjećanja.“

 „Sigurnost je sloboda, sloboda da kažem kad i šta želim, slobodno da se krećem. Žene ovdje rijetko imaju tu slobodu. A da bi se žena oslobodila, pogotovo Romkinje i ostale višestruko diskriminisane žene moraju biti ekonomski neovisne. Sve dok žena nema svoj dinar, mi samo možemo maštati o slobodi, pa samim tim i sigurnosti.“

 Na treningu smo radile na analizi položaja u kojem se učesnice nalaze, sagledale smo kompletnu sliku rizika s kojima su suočene, i radile smo na izgradnji strategije odgovora i nošenja s tim rizicima. Zbog kompleksnosti položaja u kojem se nalaze marginalizovane grupe žena, učesnice su naučile da svakodnevno koriste različite strategije kako bi se nosile sa izazovima. 

 O mehanizmima i strategijama koje učesnice primjenjuju u svakodnevnom životu izdvajamo:

„Kad sam nervozna bježim u prirodu, što dalje od ljudi. Nekad pustim laganu muziku i to mi predstavlja psihičko odmaranje.“

 

„Naučila sam da u svom užurbanom životu, kad samo prolazim kroz svakodnevnicu bez da analiziram šta mi se dešava i prijetnje koje me okružuju, nakon nekog vremena samo osjetim kako ne mogu nastaviti dalje. Onda mi se dešava da se razbolim.“

 

Treninge koje organizujemo se realizuje u sklopu projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koji finansira Evropska unija, a realizuje Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE). Implementacijom ovog projekta  namjeravamo doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te doprinijeti iskorjenjivanju diskriminacije žena, sa posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginalizovanih i manjinskih grupa u deset (10) opština, a opština Bijeljina jeste jedna od njih.

Također vam se može svidjeti…