15 X-Press sesija: Diskriminacija bivših ovisnika/ca o opojnim sredstvima

„Diskriminacija bivših ovisnika/ca opojnim sredstvima“

13.07.2010. u 11:00, Kuća ljudskih prava, Ante Fijamenga 14b, Sarajevo

oslobodjenje 15.07.2010Uvodničarka sesije je Sanela Pekić, socijalna radnica u Javnoj Ustanovi „Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo“ u Rakovici. Govorit će o bivšim ovisnicima/cama opojnim sredstvima, način na koji mediji utiču na širenje stereotipa kada se radi o ovoj marginalizovanoj kategoriji, o teškoći prihvaćanja javnosti, socijalizaciji i nalaženju posla bivših ovisnika/ca.

U našem društvu i okruženju veoma su rašireni stereotipi vezani za osobe koje se liječe ili su već završile lečenje od bolesti ovisnosti, koji su gotovo uvijek negativni. Ovi stereotipi su nastali zbog neinformisanosti i nedostatkom želje da podrže i ohrabre bivše ovisnike/ce opojnim sredstvima.

Prilikom traženja posla, u najvećem broju slučajeva, činjenica da si bivši/a ovisnik/ca može biti presudna u odluci poslodavca/kinje da li da vas zaposli ili ne. Problem nastaje i kada predaju svoju biografiju (CV) prilikom prijave za posao.

Uvodničarka će govoriti o ulozi medija i ukazati kako mediji mogu na adekvatan način pomoći da se smanje predrasude. Kako medij mogu educirati javnost o ovoj marginalizovanoj grupi? Na koji način mediji mogu pomoći u socijalizaciji osoba koji/e su bili/e ovisnici/ce opojnim sredstvima u društvo.

X-Press sesije odvijaju se kao tematski doručak-susret sa domaćim novinarkama i novinarima i ciljaju ohrabiti medijske profesionalke i profesionalce za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako.

Za X-Press inicijativu, CURE je partnerska organizacija Helsinškom komitetu građana iz Banja Luke. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

Također vam se može svidjeti…