Zalagački sastanak sa zastupnicama i zastupnicima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Saopštenje za javnost

Fondacija CURE je feminističko – aktivistička organizacija koja kroz različite edukativne, kulturne i zalagačke projekte djeluje ka ostvarivanju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i usvajanju prakse NULTE tolerancije na nasilje nad ženama i djevojčicama u Bosni i Hercegovini.

U okviru projekta “Zalagačke Akcije BiH Žena” kojem je cilj jačanje vidljivosti društveno marginaliziranih žena, jačanje saradnje između Fondacije CURE, lokalnih žena aktivistkinja i žena političarki, te razvoj BiH Ženske Zalagačke Platforme koja se temelji na Političkoj Platformi Ženske Mreže BiH organizuje

Zalagački sastanak sa zastupnicama i zastupnicima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Jačanje vidljivosti bratiteljica i branitelja ženskih prava iz malih lokalnih zajednica

Petak, 27. maj/svibanj 2016 sa početkom u 12:00

Naši zagovarački napori su usmjereni ka promicanju ženske perspektive na ključna društveno – politička pitanja uključujući pitanje prava na zdravlje, ekonomske mogućnosti za žene u malim zajednicama, pravo na roditeljstvo, učešće žena u mirovnim i ustavnim reformama. Naša želja je puna integracija i implementacija CEDAW i CAHVIO konvencija u zakonsku legislativu Bosne i Hercegovine. Naš poseban fokus su društveno marginalizirane žene, poput samostalnih roditeljki, LBT* žena, žena treće dobi, žena sa invaliditetom, sportistkinja, umjetnica i drugo. Sastanku sa zastupnicama i zastupnicima prisustvuju aktivistkinje i aktivisti iz Grahova, Livna, Bugojna, Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Dobrošina, Konjica i Sarajeva.

Aktivistkinjama i aktivistima će se obratiti dr. Melika Mahmutbegović, potpredsjednica Federacije BiH, Vesna Švancer potpredsjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, prof.dr. Jasna Duraković zastupnica, Jasminka Zubić zastupnica, Miroslav Mauhar, šef Odsjeka za zaštitu porodice i djece u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i drugi.

 

 

Sarajevo, 27.05.2016.

Također vam se može svidjeti…