Saopštenje za javnost

U okviru projekta “Zalagačke Akcije BiH Žena” kojem je cilj jačanje vidljivosti društveno marginaliziranih žena, jačanje saradnje između Fondacije CURE, lokalnih žena aktivistkinja i žena političarki, te razvoj BiH Ženske Zalagačke Platforme koja se temelji na Političkoj Platformi Ženske Mreže BiH organizuje Zalagački sastanak sa zastupnicama i zastupnicima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Jačanje vidljivosti bratiteljica i branitelja ženskih prava iz malih lokalnih zajednica Petak, 27. maj/svibanj 2016 sa početkom u 12:00 Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo 71000

Naši zagovarački napori su usmjereni ka promicanju ženske perspektive na ključna društveno – politička pitanja uključujući pitanje prava na zdravlje, ekonomske mogućnosti za žene u malim zajednicama, pravo na roditeljstvo, učešće žena u mirovnim i ustavnim reformama i drugo. Naš poseban fokus su društveno marginalizirane žene, poput samostalnih roditeljki, LBT* žena, žena treće dobi, žena sa invaliditetom, sportistkinja, umjetnica i drugo. Sastanku sa zastupnicama i zastupnicima će prisustvovati aktivistkinje i aktivisti iz Grahova, Livna, Bugojna, Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Dobrošina, Konjica i Sarajeva. Sastanku će prisustvovati i Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine dr. Melika Mahmutbegović. 

Također vam se može svidjeti…