X-Press sesija: “Dan žrtava torture: žrtve rata u procesima izgradnje mira“

Fondacija CURE i Helsinški parlament građana Banja Luka vas pozivaju na X-PRESS sesiju:

                            Dan žrtava torture: žrtve rata u procesima izgradnje mira“            

 

X-Press sesija se održava u utorak, 25.06.2013. sa početkom u 11:00 sati, u restoranu Druga Kuća Lora, Kolodvorska 9 i 13, u Sarajevu.

 

Uvodničar sesije je Ševko Bajić, aktivista civilog društva. Uvodničar će najaviti događaj „Dan žrtava torture“ i predstaviti aktivnosti žrtava rata u procesu izgradnje mira, ali i probleme sa kojima se suočavaju, jer se radi o grupi koja je danas zapostavljena i zakonski nepriznata. Na sesiji će prisustvovalti i Dragiša Andrić, Udruženje logoraša Višegrad i Suzdina Bijedić, organizacija Vive žene Tuzla. Razgovor će obuhvatiti  koncepte izgradnje mira, kako žrtve rata pomažu osvještavanju građanstva i na koji način  mediji doprinose i kako mogu doprinijeti izgradnji mira u BiH, ali i o nevoljnosti države i potrebnim aktivnostima za donošenju Zakona o žrtvama torture.

 

Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se širom svijeta 26. juna, a utemljen je Konvencijom protiv torture koju su donijele Ujedinjene Nacije prije dvadeset pet godina. Bosna i Hercegovina je potpisivanjem UN deklaracije o ljudskim pravima i pratećih konvencija, preuzela  obaveze da omogući jednaka prava i tretman za sve žrtve torture. U toku X-PRESS sesije biti će najavljen Dan žrtava torture koji će svečano biti obilježen u Tuzli 26.06.2013., a u okviru ove sesije biti će najavljene i aktivnosti koje su planirane za taj dan.

 

Prema nezvaničnim podacima u BiH postoji/e oko 200.000 osoba koje su prošle logore i/ili različite oblike zatočenja tokom rata. Nakon 20 godina po okončanju rata, ova kategorija je u potpunosti nevidljiva i njihov status nije zakonski regulisan. Pripremljen je nacrt zakona kojim se utvrđuju   prava način ostvarivanja prava, finansiranje i druga pitanja koja se odnose na zaštitu kao i način ostvarivanja ostalih prava za žrtave torture u Bosni i Hercegovini. Ovaj zakon uzima u obzir obaveze utvrđene međunarodnim konvencijama i protokolima čija je članica i Bosna i Hercegovina, a koje se odnose na prava žrtava torture. No, nacrt  zakona je pripremeljen, ali njegovo donošenje je veoma upitno.

 

U međuvremenu veliki broj logoraša/ica odlučio da sudski ostvari/e svoja prava. Po procjenama očekuje se da će kao rezultat tužbi logoraša/ica podnijetih sudovima širom BiH, na naplatu u Republiku Srpsku doći 1,5 milijardi KM, a u Federaciju BiH 750 miliona KM. Zakon o žrtvama torture bi trebao riješiti sva ova pitanja i zbog toga bi njegovo donošenje bilo izvjesno bolja solucija za sve strane.

 

X-Press sesije se odvijaju kao tematski doručak – susret sa novinarkama i novinarima, te ciljaju ohrabiti za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako. Za X-Press inicijativu, Fondacija CURE je partnerska organizacija Helsinškom parlamentu građana Banja Luka. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

 

Također vam se može svidjeti…