VLADA REPUBLIKE SRPSKE OTVORILA VRATA POLITIČKIM AKTIVISTICAMA KOJE ŽELE BITI RAVNOPRAVNE ČLANICE VLASTI!

 

U utorak, 25.11.2011. godine Fondacija CURE i Udruženje INFOHOUSE zajedno sa političarkama iz BiH i predstavnicama nevladinog sektora su imale sastanak sa Ministaricom trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, Goranom Zlatković i sa saradnicima/cama u prostorijama Ministarstva, u Banja Luci.

Ministrica trgovine i turizma Gorana Zlatković je ugostila i pružila priliku političarkama i aktivisticama iz nevladinog sektora da „provjere udobnost fotelja“ u sali za odlučivanje i da razmijene mišljenje i iskustva o tome zašto su žene u političkom i javnom životu na marginama društva, gdje su žene u bh.društvu uopšte i zašto žene trebaju biti politički aktivnije.

Tema sastanka odnosila se na provoÄŽenje projekta ”Osnaživanje žena u političkom životu BiH – 101 razlog zašto glasati za ženu? Na lokalnim izborima 2012.”. Na sastanku je razgovarano o pitanjima diskriminacije žena u političkom životu, na koji način afirmirati žene da se priključe u politički život, te na koji način osigurati veću vidljivost žena u javnom životu. TakoÄŽer je razgovarano i o načinima na koje je moguće značajnije uključiti žene na selu u razvoj ruralnog turizma, kako bi se unaprijedio položaj žena na selu

Ministrica Gorana Zlatković je izjavila da se u svom dosadašnjem radu nije susretala sa diskriminacijom po pitanju spola, te da su primjetne značajne promjene o ulozi žene u društvu, uključujući i politički angažman žena u našoj zemlji.

Posjete vlastima su drugi dio projekta pod nazivom „OSNAŽIVANJE ŽENE U POLITIČKOM ŽIVOTU BIH – 101 razlog zašto glasati za ženu na Lokalnim izborima 2012.“ koje Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE implementiraju od aprila 2011 godine. Glavni cilj projekta jeste edukacija političarki, ali i aktivistica u nevladinom sektoru kako da koriste odnose sa javnošću kao jedan od „alata“ za promoviranje svojih vrijednosti i potencijala. Projekat je namijenjen svim ženama koje žele da promijene sliku rodne diskriminacije u politici i da se aktivno uključe u donošenje odluka u BiH – da zauzmu svoje mjesto u političkom životu. Javne debate i posjete institucijama vlasti su pokrenute kako bi probudile svijest graÄŽana/ki o trenutnom položaju žena i njihovoj potrebi da se vrate na mjesta odlučivanja.

 

 

 

Također vam se može svidjeti…