Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE vas pozivaju na javnu debatu sa bh. novinarom Aleksandrom Hršumom

 

ŽENE NA LOKALNIM IZBORIMA  – U KUHINJU ILI OPĆINSKU FOTELJU? ISTOČNO NOVO SARAJEVO, 07.07.2012. GODINE, PROSTORIJE RESTORANA „MY NAME IS LUKA“, ul. VOJVODE RADIMIRA PUTNIKA  U 12h !!!

Pozivamo Vas da nam se pridružite na javnoj debati u prostorijama restorana „My name is LUKA“,  ul. Vojvode Radimira Putnika , na kojoj ćemo razgovarati o tome:

  • zašto su žene u političkom i javnom životu na marginama društva,
  • da li je moguća svjetla budućnost BiH bez učešća žena u političkoj i javnoj sferi,
  • šta žene mogu učiniti za lokalne izbore,
  • koje su posljedice zanemarivanja 52% populacije na mjestima odlučivanja,
  • gdje su žene u bh. društvu i zašto žene trebaju biti politički aktivnije?

 

Uz Amrinu moderaciju zajedno ćemo ponuditi odgovore na postavljena pitanja, te dati prostor za promišljanje o vrijednostima i obavezama koje žena treba da ima u odnosu prema državi u kojoj boravi i čije zakone poštuje, a u kojoj nema priliku učestvovati u procesima odlučivanja i donošenja zakona.

Poražavajući su podaci o prisutnosti, tačnije neprisutnosti žena u institucijama u kojima se kroji i piše sudbina sviju nas. U tročlanom predsjedništvu  Bosne i Hercegovine  do sada nije bila ni jedna žena. Niti jedna stranka u BiH nema ženu za predsjednicu  i  niti jedna vlada u BiH nikada nije imala premijerku. Na posljednjim lokalnim izborima na teritoriji cijele BiH žene su dobile samo tri najviše pozicije – načelnice općina!

 

Sve su ovo razlozi zbog  kojih su Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE pokrenule inicijativu „Osnaživanje žena u političkom životu BiH- 101 razlog zašto žena na čelu Općine“, a uz podršku Fondacije Heinrich Boll.  Kroz edukativne radionice, javne debate,  te medijsku kampanju radimo na  ohrabrivanju, educiranju i osnaživanju bh. političarki i predstavnica NVO-a da budu aktivne u političkom i javnom životu BiH.

 

Molimo Vas da vaše prisustvo potvrdite najkasnije na e-mail: info@fondacijacure.org ili emina@infohouse.ba, te putem telefona 033 264 420 ili 033 812 408.

 

Također vam se može svidjeti…