INTERVENTNI FOND 2012.: NOVI CIKLUS DONACIJA ZA NAJBOLJE PODUZETNIČKE IDEJE NEZAPOSLENIH ŽENA

 

Inicijativa za formiranje Interventnog Fonda za žensko poduzetništvo pokrenuta je s ciljem da finansiraju najbolji projekti žena namijenjenih njihovom samozapošljavanju pod sloganom „Nećemo karanfil, hoćemo posao!“

Cilj interventnog Fonda jeste poboljšati perspektivu zapošljavanja žena kao marginalizirane i ugrožene populacije u BiH kroz finansiranje izvedivih i konkretnih poslovnih ideja za samozapošljavanje.

Početna finansijska sredstva Interventnog fonda za žensko poduzetništvo u iznosu od 10.000 EUR (19558,30 KM) osigurala je Sparkasse Bank. Ova sredstva biti će dodijeljena kao podrška odabranim, najboljim, poslovnim idejama nezaposlenih žena iz Bosne i Hercegovine, na ime nabavke sredstava za rad, opreme, repromaterijala i sl., kao i za obrtna sredstva.

Osim sredstava koje je osigurala Sparkasse Bank, Misija OSCE-a u BiH pružit će organizacijsku podršku razvoju Interventnog fonda. Pozivamo i druge poslodavce/kinje da podrže ovu inicijativu i daju doprinos uplatom finansijskih sredstava u minimalnom iznosu od 40,00 KM uplatom na ŽIRO RAČUN 161 000 005 277 00 48 (RAIFFEISEN BANK) na IME FONDACIJE CURE – ZA INTERVENTNI FOND ZA ŽENSKO PODUZETNIŠTVO.

 

 Pravo učešća za dodjelu sredstava iz Interventnog fonda imaju:

Nezaposlene žene od 18 godina i više, bez obzira stepen obrazovanja;

Grupa nezaposlenih žena sa zajedničkom poduzetničkom idejom;

Žene sa minimalnom socijalnom skrbi ili minimalnim penzionim primanjima;

Projektne ideje čiji iznos ne prelazi više od 1.500,00 KM.

 

II

 

Prilikom prijave na poziv za Interventni fond, kandidatkinje su obavezne dostaviti i slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu sredstava iz Interventnog fonda:

 

1)      Zahtjev i plan realizacije poslovne ideje (zahtjev možete preuzeti ovdje),

 

Osobe koje ostvare prava na sredstva iz Interventnog Fonda za žensko poduzetništvo  prije prenosa sredstava na njihov žiro račun dužne su dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

1.      Uvjerenje o državljanstvu,

2.      Fotokopija lične karte,

3.      Ovjerena izjava da će dodijeljena sredstva biti utrošena samo u korist samozapošljavanja,

4.      Ovjerena izjava da aplikantica/ce nisu ostvarile investicijsku pomoć za istu ideju iz sličnih programa i projekata pomoći pri samozapošljavanju,

5.      Kućna lista,

6.      Dokaz o specifičnom socijalnom statusu, na primjer statusu invalidnog lica ili samohrane majke,

7.      Uvjerenje nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje da se osoba nalazi na evidenciji nezaposlenih,

8.      Uvjerenje o nekažnjavanju.

 

III

 

Odabir projekata – najbolje poslovne ideje nezaposlenih žena iz BiH – izvršit će, nakon zatvaranja javnog poziva, komisija sastavljena od predstavnika/ca državnog, bankarskog i nevladinog sektora, te medija.

 

IV

 

Nakon odabira najboljih projektnih ideja INFOHOUSE zaključuje Ugovor o dodjeli sredstava kojim će biti specificirana sva prava i obaveze ugovorenih strana, u skladu sa Projektom.

 

V

 

Javni poziv ostaje otvoren do 30.07.2012 godine.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Uz ostalo, nepotpunim prijavama smatrat će se i prijave koje nisu dostavljene u zvaničnom obrascu.

 

Prijave sa traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu sredstava iz Interventnog fonda potrebno je poslati na jednu od poštanskih adresa: Udruženje INFOHOUSE, Zagrebačka 18, 71 000 Sarajevo ili  Fondacija CURE, Dolina 1, 71 000 Sarajevo ili putem e maila: emina@infohouse.ba, info@fondacijacure.org .

 

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta neće se vraćati kandidatima. Odluka o izboru komisije biti će oglašena na internet stranici www.101razlog.ba.

 

VI

 

Sve dodatne informacije, uključujući i podrobnije informacije u vezi sa dokazivanjem specifičnog socijalnog statusa možete dobiti putem telefona 033 812 408 i 033 264 420 ili na e-mail emina@infohouse.ba ili info@fondacijacure.org .

 

 

Također vam se može svidjeti…