U Visokom će se održati radionica ”Žensko liderstvo u javnom i političkom životu BiH!”

 

U saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll i Udruženjem INFOHOUSE, aktivistkinje  Fondacije CURE  će održati radionicu  „Žensko liderstvo u javnom i političkom životu BiH!” u srijedu, 04.07.2012. godine sa početkom u 18:30 sati u prostorijama Galerije „LIKUM 76” u Visokom.

Radionica je namjenjena ženama koje žele da iskažu zbog čega su odlučile da se bave politikom, šta ih je motiviralo za njihov angažman u javnom i političkom životu BiH te u okviru kojeg ćemo kroz interaktivan rad zajedno dati odgovore na pitanja:

    * GDJE SU ŽENE U BH. DRUŠTVU?

    * ZAŠTO ŽENE TREBAJU BITI POLITIČKI AKTIVNIJE?

Poznato je da u politici ima samo 17,01% žena, da nijedna politička stranka nema ženu na čelu, da na posljednjim lokalnim izborima na teritoriji cijele BiH izabrano samo 3 načelnice općina. Želimo da se u oktobru 2012. godine na lokalnim izborima u BiH situacija promijeni, a radionice su samo jedan od načina kako pokušamo da osnažimo žene da  se aktivno uključe u politički i javni život, sa posebnim naglaskom na  dosadašnja negativna i pozitivna  iskustva žena koje  žele da dođe do promjena u BH društvu.

 Prezentatorice i voditeljice radionice će biti Vedrana Frašto i Stela Kovačević.

 Direktan kontakt, interaktivan rad i međusobna podrška mogu osigurati unaprijeđenje osnovnih građanskih i političkih prava žena – da bi se žene upoznale sa sistemom ali i da sistem postane svjestan žena. Predstojeći lokalni izbori 2012. godine prilika su da žene iskažu svoje potrebe a to je da budu birane ali i da glasaju i da  odlučuju.

Cilj nam je da animiramo žene da razmisle o svom osnovnom pravu ljudskom pravu – pravu da glasaju,da budu predlagane i izabrane, da odluče ko će ih predstavljati i ko će donositi odluke u njihovo ime.

 

Nikada nemojte sumnjati da mala skupina zainteresiranih građana/ki može promijeniti svijet. Doista, to ga jedino i mijenja.

                                                                                                                                                                      Margaret Mead

 

Za više informacija kontakt osoba Stela Kovačević 066 404 625

 

Dobrodošli/e!

Podršku projektu dala: Heinrich Boll Stiftung BiH

 

Također vam se može svidjeti…