TOR za urednika/cu Analize postojećeg GAP-a

Opis poslova za urednika/icu Analize postojećeg GAP-a i njegove implementacije u lokalnoj zajednici i izradu preporuka u skladu s Unaprjeđenjem rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU na lokalnom nivou Općine Centar Sarajevo

Osnovne informacije

Fondacija CURE započela je implementaciju projekta „Rodno osjetljive lokalne politike Općine Centar Sarajevo u procesu pristupanja EU“.  Ovaj projekat dio je šire akcije „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“ koju sufinansiraju Evropska unija i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA).  Regionalni partneri koji provode ovu akciju su Reactor – Istraživanje na djelu iz Sjeverne Makedonije, Albanska mreža za osnaživanje žena (AWEN) iz Albanije, Prava za sve iz Bosne i Hercegovine, Mreža žena Kosova (KWN) s Kosova, Centar za ženska prava (WRC) iz Crne Gore i Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svog ureda u Sjevernoj Makedoniji.

Projekt „Rodno osjetljive lokalne politike općine Centar Sarajevo u procesu pristupanja EU” orijentiran je na analizu rodnih politika, programa i budućih aktivnosti u Općini Centar Sarajevo. Tokom ovog projekta Fondacija Cure nastaviće se zalagati za razvoj rodnih politika na lokalnom nivou, uz izradu  takvog dokumenta lokalne politike koji će u najvećoj mogućoj mjeri inkorporirati preporuke UNCEDAW-a za Bosnu i Hercegovinu, posebno u pogledu položaja socijalno marginaliziranih grupa žena, kao i dokumente o politici koje su izradile lokalne ženske organizacije u skladu s preporukama rodne politike EU-a.   

TOR možete preuzeti u cjelosti na ovom linku!

Rok za dostavljanje ponuda 15. april 2022. godine.

Također vam se može svidjeti…