Prezentacija rezultata istraživanja Šta građani i građanke misle o Ustavu BiH

Pozivamo Vas na predstavljanje rezultata istraživanja Šta građani i građanke misle o Ustavu BiH koje će se održati u ponedjeljak 18. aprila 2022. godine s početkom u 20 časova putem Zooma-a i preko Facebook live-a na stranicama Incijative Građanke za ustavne promjene, Helsinškog parlamenta građana BL i Facebook stranici Srđana Puhala.

Iz svih dosadašnjih pregovora i rasprava o ustavnim promjenama bh. javnost je bila potpuno isključena i građani i građanke BiH nisu dobili mogućnost da predlažu ustavna rješenja.

Inicijativa Građanke za ustavne promjene i autor istraživanja Srđan Puhalo su pitali građane i građanke BiH šta oni misle o Ustavu BiH, da li su se ikada pozvali na neku ustavnu odredbu, da li postojeći Ustav BiH koči i usporava napredak BiH, da li Ustav BiH sadrži odredbe koji precizno definišu ravnopravnost žena i muškaraca, koja je prva riječ na koju građani i građanke pomisle kada čuju riječ ustav…

Odgovore na ova pitanja i stavove građana i građanki BiH ćete moći saznati na prezentaciji rezultata  istraživanja koje možete pratiti putem Zoom linka:

Tema: Prezentacija istraživanja: Šta građani i građanke misle o Ustavu BiH?

Vrijeme: Apr 18, 2022 08:00 PM

Link za uključenje:

https://us06web.zoom.us/j/85856052623?pwd=YWtWS0oyeVNuZ0RIWVZoZ0RweDNQdz09

Meeting ID: 858 5605 2623

Passcode: 055923

Inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene” se zalaže za Ustav BiH koji će osigurati veću zaštitu ljudskih prava i sloboda sa posebnim fokusom na rodnu perspektivu. Inicijativa je formirana 2013. godine od strane aktivista/kinja i organizacija iz cijele BiH koji se zalažu za senzibilizaciju i promjene Ustava iz rodne perspektive sa vizijom da se ostvari ravnopravno i zakonito učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu u BiH. 

Također vam se može svidjeti…