TOR za kreiranje priručnika/vodiča za LGBTI osobe pod nazivom ”Prepoznaj, reaguj i prijavi diskriminaciju ili kršenje ljudskih prava LGBTI osoba“

TOR  za kreiranje priručnika/vodiča za LGBTI osobe pod nazivom

„Prepoznaj, reaguj i prijavi diskriminaciju ili kršenje ljudskih prava LGBTI osoba“

 

O Fondaciji CURE:

 

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za ravnopravnost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

 

O projektu:

 

TOR se raspisuje u sklopu projekta pod nazivom „Pravno osnaživanje LGBTI osoba u BiH“, koji će pomoći da se pripadnicama/ima LGBTI zajednice ponude osnovne informacije o pravnim mogućnostima u slučaju diskriminacije, uznemiravanja i nasilja.

Cilj projekta je da se javnost upozna i približi ovoj tematici, kao i da se povećaju kapaciteti LGBTI osoba u vezi njihovih prava i mogućnosti.

Projekat finansijski podržava Američka ambasada u sklopu malih grantova za LGBT – DRL.

 

O pozivu na TOR za kreiranje edukacijskog paketa:

 

Fondacija CURE ima plan da angažuje stručnu osobu, koja ima znanja i iskustva u radu s LGBTI osobama i koja ima znanja iz oblasti prava i teoretskog iskustva u oblasti pravne nacionalne i međunarodne regulative, kao i praktičnog iskustva na polju zaštite prava LGBTI osoba., kako bi kreirala priručnik/vodič za LGBTI osobe. Priručnik/vodič bi trebao da obradi teme koje su od značaja za LGBTI osobe i koje mogu poslužiti kao vodič u realnim životnim situacijama kada su prava LGBTI ugrožena ili prekršena. Priručnik/vodič bi trebao da bude napisan razumljivim jezikom za osobe koje nemaju iskustva u korištenju pravne terminologije, te da obrađuje teme porodičnog i nasljednog prava (npr. obaveze roditelja prema mladim i maloljetnim osobama, pitanja nasljeđivanja, pitanja zajedničke imovine u LGBTI vezama, pitanja životnog partnerstva, uzimanje zajedničkog kredita, pitanje skrbništva nad djecom, pitanje zajedničkog osiguranja itd.), te diskriminacije (osobito u oblasti zapošljavanja, te pri pristupu zdrastvenim uslugama), kao i pokrivenost oblasti govora mržnje u svakodnevnom životu a sa posebnim akcentom na govor mržnje na internetu i socijalnim mrežama.

 

U priručniku/vodiču želimo da imamo obrađene nabrojane teme na način da opisuju realne probleme/slučajeve i na koji način LGBTI osobe mogu reagovati u svojoj zaštiti od usvojenih i ponuđenih pravnih regulativa u Bosni i Hercegovini. 

 

Priručnik/vodič će biti završen u 2017. godini i služit će kao pravno savjetodavni vodič za LGBTI osobe.

Priručnik/vodič će se sastojati:

  • Uvodnog dijela – gdje će se objasniti zašto je važno raditi promovisanju postojećih zakonskih okvira koji se  bave i LGBTI osobama.
  • Definisanje postojećeg zakonskog okvira u BiH koji se bavi temama diskriminacije i ostvarivanja prava LGBTI osoba
  • Radni dio koji obrađuje teme porodičnog i nasljednog prava (npr. obaveze roditelja prema mladim i maloljetnim osobama, pitanja nasljedstva, pitanja zajedničke imovine u LGBTI vezama, pitanja životnog partnerstva, uzimanje zajedničkog kredita, pitanje skrbništva nad djecom, pitanje zajedničkog osiguranja itd.), šta uraditi ako se desi diskriminacija prilikom zapošljavanja i na poslu, šta uraditi kada je LGBTI osoba doživjela govor mržnje na internetu i socijalnim mrežama, kako reagovati u slučaju napada i šta uraditi kada se desi diskriminacija u zdravstvenom sistemu.

 

Primjer:

Slučaj: Autovala/o si se roditeljima i roditelji su ti rekli da ti neće ostaviti nasljestvo.

Šta kaže zakon?

Šta možeš uraditi (na koji Zakon se možes pozvati) i kome se obratiti?

 

  • Zaključak sa preporukama koji pravni akti bi se trebali usvojiti kako bi LGBTI osobe imale ravnopravanpoložaj u društvu i kako bi mogli/e kreirati i ostvariti sva prava koja im pripadaju u skladu s zakonskom regulativom., te izvora korištene literature i sadržaja.

 

Cilj:

Kreirati priručnik/vodič pod nazivom „Prepoznaj, reaguj i prijavi diskriminaciju ili kršenje ljudskih prava LGBTI osoba“, da se javnost upozna i približi ovoj tematici, kao i da se povećaju kapaciteti LGBTI osoba u vezi njihovih prava i mogućnosti.

Obim posla:

          Sastanci sa Fondacijom CURE po potrebi u toku pripreme pisanja pripručnika/vodiča za LGBTI osobe.

          Prikupljanje materijala za rad i informisanje Fondacije CURE o istim.

          Pravljenje i finaliziranje priručnika/vodiča za LGBTI osobe za rad prateći upustva Fondacije CURE i TOR-a

          Priručnik/vodič za LGBTI osobe bi trebao biti dizajniran na način da bude razumljiv i jasan osobama koje nemaju iskustva u pravnoj terminologiji, te da obrađuje teme koje su od interesa LGBTI osobama.

          Priručnik/vodič ne bi trebao da prelazi 50 stranica   A4 formata, font-a 11.

Trajanje: date obaveze potrebno je izvršiti od 25.04.2017. do 01.06.2017. godine

Potrebne vještine i kompetencije:

          Posjedovanje znanja i posjedovanje iskustva u radu s LGBTI osobama.

          Posjedovanje znanja na teme koje su spomenute u dijelu TORa koji govori sadržaju priručnika/vodiča.

          Posjedovanje znanja iz oblasti prava i poznavanje pravnog kontaksta u BiH.

Poželjne vještine i iskustva:

          Iskustvo u pisanju priručnika/vodiča u istim ili sličnim temama.

          Iskustvo u prenošenju znanja iz oblasti prava na jezik razumljiv osobama koje nemaju znanja iz oblasti prava.

Postupci za apliciranje:

 

Zainteresirani kandidati/kinje trebaju svoj CV i pismo namjere dostaviti u Fondaciju  CURE, na e-mail adresu: safija@fondacijacure.org ili na adresu: Fondacija CURE, ul. Čekaluša 16, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina do 17.04.2017.

Također vam se može svidjeti…