Fondacija CURE objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane (Catering)

Fondacija CURE započela je implementaciju projekta “Siguran prostor za mlade” (u daljem tekstu: Projekt) podržanog u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Općine Novo Sarajevo. Cilj ovog projekta je osnažiti srednjoškolce/ke u općini Novo Sarajevo, te potaći njihovo aktivno sudjelovanje i stvaranje sigurnog okruženja za sebe i svoje vršnjake/inje.

Kao dio projektnih aktivnosti planirano je održavanje šest radionica sa oko 40 učenika/ca na svakoj radionici, a na kojima se planira posluživanje manjih obroka (užina). Iz tog razloga Fondacija CURE raspisuje javni poziv radi dobijanja ponuda za pružanje gore navedenih usluga.

Potrebni uslovi i uslovi ugovora

  • Priprema i dostava obroka (sendvič sa purećom šunkom, 300 grama  i negazirani voćni sok, 0.33 l) propisanog kvaliteta u skladu sa važećim standardima i certifikatima
  • Dostava će se vršiti u periodu održavanja šest radionica (vjerovatni period održavanja je mart-novembar; 1-2 puta mjesečno); ukupno šest (6) dostava odnosno ukupno oko 240 obroka u navedenom periodu
  • Tačna količina nabavke (broj obroka) će se utvrđivati u svakom slučaju pojedinačno i Fondacija CURE će dobavljača obavještavati najkasnije dan prije održavanja radionice o potrebnoj količini obroka (najviše 40 obroka po jednoj radionici)
  • Dobavljač se obavezuje na nepromjenjivost cijena tokom trajanja ugovora
  • Plaćanje će se vršiti sukcesivno, nakon svake isporuke putem transakcijskog računa.

Način prijave

Zainteresirani/e ponuđači moraju dostaviti sljedeće dokumente/informacije kako bi dokazali svoje kvalifikacije:

  • Specifikaciju obroka (sastav obroka – sendviča; vrsta soka)
  • Dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti cateringa
  • Finansijsku ponudu – fiksni iznos

Evaluacija prijava

Fondacija CURE primjenjuje pravedan i transparentan postupak odabira koji uzima u obzir tehničku i finansijsku ponudu. Ponuđači će biti evaluirani korištenjem kumulativne analize koja uzima u obzir kombinaciju kvalifikacija i finansijske ponude. Ugovor će biti dodijeljen ponuđačima  čija je ponuda evaluirana i utvrđena kao:

Odgovarajuća/usklađena/prihvatljiva.

Kako se prijaviti?

Prijave s popratnom dokumentacijom trebaju se poslati do 25. marta 2024. putem e-maila na: enida@fondacijacure.org

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve prijave će se tretirati s najstrožim povjerenjem.

Također vam se može svidjeti…