Stvaramo kulturu sjećanja na žene koje su pomjerale granice – Aida Buturović

Fondacija CURE pruža punu podršku inicijativi pokrenutoj radi podizanja spomen-ploče Aidi Buturović, istaknutoj bibliotekarki u Nacionalnoj biblioteci u sarajevskoj Vijećnici koja je stradala 1992. godine. Inicijativu su pokrenuli njeni prijatelji/ce, uključujući i Aidinu sestru dr.sc. Amilu Buturović, profesoricu na Univerzitetu York u Kanadi.

Fondacija CURE ideološki i praktično podržava svaki proces kreiranja javnog prostora u kojem će se odati priznanje Aidi Buturović. Još 2021. godine bile smo pokretačice inicijative da trg kod Vijećnice dobije ime po Aidi Buturović, ženi koja je dala svoj život kako bi sačuvala knjige. Aida Buturović u Vijećnici je radila i tokom rata, te je bila među onim ljudima koji su u noći između 25. i 26. avgusta 1992. godine, kada je Vijećnica zapaljena, pokušali spasiti knjige. Aida je ubijena na putu kući kada se vraćala iz spaljene Vijećnice.  

Fondacija CURE, u okviru Inicijative Mir sa ženskim licem i kampanje 100 žena, 100 ulica po ženama, podnijela je svoj zahtjev za dodjelu imena trgu kod Vijećnice po Aidi Buturović Komisiji za obrazovanje, kulturu i kulturno-historijsko naslijeđe Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo. Cilj inicijative bio je da se kroz kulturu sjećanja vrednuje i očuva uspomena na postignuća, iskustva i doprinos žena kroz istoriju i danas. Inicijativi su se priključile  i druge organizacije iz Sarajeva (Fondacija INFOHOUSE, Sarajevski otvoreni centar, Forum ZFD i Mreža za izgradnju mira).

Nažalost, vijećnici/e u Vijeću općine Stari Grad nisu usvojili/e navedenu inicijativu.

Stoga nam je neizmjerno drago da se pokreće nova inicijativa, da postoji ideja da Aida Buturović dobije zasluženo mjesto u procesu kreiranja kulture sjećanja i da se pokreću inicijative u čijem fokusu je vidljivost žena u procesima memorijalizacije.

Važno nam je da imena žena koje su živjele u Sarajevu i koje su, kroz svoj rad u polju kulture, nauke, umjetnosti, medicine, prava itd., ostavile direktan trag na svoju lokalnu zajednicu ili cijelu zemlju ostanu trajno zabilježena, te da se i na taj način doprinese kulturi sjećanja u javnom prostoru.

Također vam se može svidjeti…