Simbolična zastava za ženu u BiH!

SVEČANO PODIZANJE ZASTAVE ZA SVE BOSANSKOHERCEGOVAČKE ŽENE – U 4 BH. GRADA!  03.09.2010 , U SKLOPU PROJEKTA:

“OSNAŽIVANJE ULOGE ŽENA 101 RAZLOG ZAŠTO GLASATI ZA ŽENU”

58593_1593874172601_1408328159_1602792_7959494_n

CILJ AKCIJE JE ANIMIRANJE POLITIČKIH PARTIJA DA NA PREDSTOJEĆIM PREDIZBORNIM KAMPANJAMA DAJU VIŠE MEDIJSKOG PROSTORA I ŽENAMA. OD 03.09.2010. DO 03.10.2010. ŽELIMO POKRENUTI SVOJEVRSNI MJESEC ŽENSKOG AKTIVIZMA I PROMIŠLJANJA POLITIČKE STVARNOSTI I ULOGE BOSANSKOHERCEGOVAČKIH ŽENA.

Svečano podizanje zastave za sve bosanskohercegovačke žene, kao znak osnaživanja, biće organizovana na platou ispred Narodnog Pozorišta u Sarajevu, sa početkom u  12:00h.  Građanima/građankama  ćemo podijeliti i simboličan  promotivni materijal kao što su kecelje, kuhinjske rukavice, kuhače, naočale, marame i brošure sa 101 RAZLOGOM ZAŠTO GLASATI ZA ŽENU!

Osim u Sarajevu simbolično podizanje zastave biće organizovano u Livnu, Bratuncu, Bijeljini i Bosanskom Grahovu!

Projekat Osnaživanje uloge žena “101 razlog zašto glasati za ženukoordinira TPO fondacija, Udruženje INFOHOUSE je vlasnik brenda 101 razlog, a za edukaciju su zadužene Fondacija CURE i još 10 partnera/partnerica iz cijele Bosne i Hercegovine (Udružene žene Banja Luka, Glas žene Bihać, Lara Bijeljina, UG Grahovo Bosansko Grahovo, Forum žena Bratunac, Asocijacija mladih BD Brčko, Li Women Livno, Žena BiH Mostar, VESTA Tuzla i  Medica Zenica).

Glavni donator projekta je Švicarska vlada, Švicarski ured za saradnju a projekat su podržali Heinrich Boll Stiftung i Friedrich Ebert Stiftung.

Cilj pokretanja projekta je podići nivo znanja o pitanju ženskih političkih prava, kapaciteta, mogućnosti i odgovornosti među ženama putem edukativnih treninga koji se već raliziraju u 36 bh. gradova i 105 ruralnih područja. Na edukativnim radionicama radi se na unapređenju kapaciteta u donošenju odluka kod žena, kao društveno isključene grupe iz političkog života BiH.

Molimo Vas da i Vaš medij podrži ovu jedinstvenu uličnu akciju za osnaživanje bosanskohercegovačkih žena kroz najave i izvještavanje u Vašim informativnim emisijama!

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati: Tomašević Bojanu na mob:066 805 840 ili 033 658 953 Udruženje INFOHOUSE ili Vedranu Frašto na mob: 061 217 427 Fondacija CURE!

Također vam se može svidjeti…