Radionica: ”Izgradnja kapaciteta organizacija – društveno-ekonomska inkluzija žena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa“ u Bosanskom Grahovu

 

Aktivizam s margine u Bosanskom Grahovu: Niti jedna žena nevidljiva

 Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje žena Grahovo poziva Vas organizovalo je konferenciju za medije i radionicu u prostorijama  Osnovne škole Grahovo u Bosanskom Grahovu.

Na konferenciji za medije smo predstavile projekat “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, aktivnosti koje planiramo sprovoditi u Bosanskom Grahovu kao i istraživanja: “Aktivizmi s margina: procjena kapaciteta deset odabranih ženskih organizacija”, autorica doc. dr. Amile Ždralović i prof. dr.  Zlatiborke Popov Momčinović, i “Pozicija, uključenost i prava žena koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini”, autorica Aide Malkić i Emine Bošnjak. Povod organizovanja press konferencije u Bosanskom Grahovu je suradnja na projektu sa Udruženjem žena Grahovo koja radi na unapređenju svoje lokalne zajednice.

 

Radionica je bila namijenjena članicama udruženja građanki “Grahovo” i njihovim suradnicima/cama, podržavateljima/cama i korisnicama. Na radionici smo zajedno radile na definisanju problema u malim lokalnim zajednicama, analizu potreba UG Grahovo, razgovarale smo o društvenim mrežama kao generatoru vidljivosti, o kreiranju online svijeta, analizi problema lokalne zajednice, kao i kako putem online alata upoznati javnost s problemima u Bosanskom Grahovu.

 

 

Razgovorale smo o budućnosti lokalne zajednice, jer nam je želja da aktivnim radom u manjim lokalnim zajednicama promovišemo istraživanja i monitoring politika iz ženske perspektive, te direktno učestvujemo na definisanju prioriteta razvojnih politika u ciljanim sredinama. 

Nakon radionice zaključeno je da žene i djevojke koje pripadaju manjinskim i marginalizovanim grupama u BiH se suočavaju sa diskriminacijom i segregacijom kako od institucija, tako i od društva. Iskustvo življenja i preživljavanja u lokalnim zajednicama kao pripadnicama manjinskim i/ili  marginalizovanim grupama je jedino moguće uz oslanjanje na vlastite snage i kreiranjem vlastite mreže podrške. Njihova znanja i iskustva su od neprocjenjive vrijednosti i sigurne smo da žene imaju rješenje za probleme u njihovim lokalnim zajednicama.

 

Projektom “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koji finansira Evropska unija, a realizuje Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), namjeravamo doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te doprinijeti iskorjenjivanju diskriminacije žena sa posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginalizovanih i manjinskih grupa u deset (10) opština, a opština Bijeljina je jedna od njih. Projekat traje dvije (2) godine, i radi na jačanju kapaciteta deset (10) organizacija i kreiranju akcionih planova i preporuka za bolji položaj koji će se promovisati institucijama na lokalnom nivou s ciljem usvajanja i harmonizacijom sa akcionim planovima lokalnih zajednica.

 

 

 

Također vam se može svidjeti…