Promocija publikacije “Bajke su za svakoga”, Sarajevo

BAJKE SU ZA SVAKOGA

 

Ovo jedinstveno izdanje u koautorstvu sjajnog tima istraživača/ica i aktivista/kinja iz regije, angažovanih oko pitanja zaštite ženskih i rodnih prava[1] odgovor je na još uvijek snažnu prisutnost patrijarhalne tradicije i diskriminatorne prakse spram marginalizovanih grupacija u svim zemljama regiona, koje otvara raspravu o drukčijem promišljanju rodnih uloga i njihovom pozicioniranju u konkretnom prostoru društvenog djelovanja i prakse.

Interpretativno dekonstrukcionističkim pristupom ovo štivo direktno ruši historijski davno nametnute društvene tabue i heteronormativne obrasce, koji se u naš odgoj usađuju od ranog djetinjstva i kao takvi provlače kroz čitav naš životni i radni vijek, jer su se bajke kroz vrijeme, istini za volju, malo mijenjale, a njihovi pristupi i heteronormativni obrasci nisu nikako.

Bez obzira na pedagogiju kao naučnu disciplinu koja se razvijala, prikaz ženskog svijeta kroz uvijek emotivno krhke, slabe, nesretne, uplakane, ponizne, poslušne, pokorne, plašljive, tihe, povučene, u sebe nesigurne, uticajima podložne i nedovoljno jake da im se odupru, uspavane i začarane junakinje, ostao je isti i jedini dostupan djetetu već prvim njegovim (i njenim!) doticajem sa čitanjem.

Ovo izdanje nam poručuje i preporučuje da djecu itekako možemo učiti da postoji još nešto što se vrednuje i što sve nas karakteriše izuzev vanjskih markera koji nas obilježavaju, na taj način što nas s jedne strane diskriminišu, a s druge čine popularnim i privlačnim za okruženje, na taj način razbijajući temelje na kojima će kasnije moći razvijati i nadograđivati svoje stereotipne koncepcije i predrasude.

Stoga je i interpretativna širina „Uspavane ljepotice“ kojom će autori/ce ponuditi novi diskurs dekonstrukcijom tumačenja Trnoružicine savršene ljepote koja „unatoč tome što u kraljevstvu najljepša bila nije“, „svi su se divili njenoj ljepoti…njenom trudu i domišljatosti“, na taj način poentirajući da smo bez obzira na društvenu popularizaciju vanjskih markera po kojima će nas identifikovati, ipak posebni i jedinstveni (po)jedinci/(po)jedinke kao sklopovi naše nutrine i spoljašnjih faktora, iznimno revolucionarna i zanimljiva.

Dobar primjer ovakve autorske intencije ponuđen je i dekonstrukcijom Andersenove poznate bajke „Ružno pače“, koje neće biti spašeno i demaskirano pretvaranjem u labuda, jer glavna junakinja priče, Romkinja Melisa, uprkos negativnom odnosu porodice i školskih drugova/arica prema njoj i njenoj viziji, svoj spas vidi u ulaganju u obrazovanje i postizanju školskih uspjeha, a njen spasilac nije princ niti transformacija u labuda, nego nastavnica matematike sa sličnom sudbinom, koja je ohrabruje da upiše fakultet.

Na sličan način razgrađivanja stereotipiziranih šema nailazimo i u bajci „Vuk i tri praščića“, u kojoj je za razliku od vuka u Crvenkapici ili standardnoj verziji tri praseta, u kojima će nas vuk pojesti ili oduvati nam kuću, vuk apsolutno imaginaran lik. Naime, on ostaje u pričama, špekulisanju, u mitu mještana/ki dalekog sela, koji/e se zbog straha od novog i nepoznatog (što i sam vuk simbolizuje), ne usuđuju iz njega otići, ali prasica Lulu, zahvaljujući hrabrosti da pobijedi svoju zatvorenost i upozna svijet drugačiji od onog kojeg zna, odlaskom iz seoske zabiti uspijeva sagraditi bolju i sigurniju – kuću od cigle, u čemu joj pomažu od nje različita bića koja do tada nije imala priliku susresti, a strašnog vuka iz predanja koje priča selo, nikada nije ni vidjela.

Razbijanje vladajućih društvenih tabua i heteronormativnih koncepata kao jedinim za društvo produktivnim, plodotvornim i korisnim, autori/ce čine pričom o neobičnim paunicama koje, kao i svako društvo koje nema predrasude i koje je otvoreno prema drugom i drugačijem, u svoju zajednicu primaju „svakoga ko je htio raditi, biti prijatan i ne nametati stavove koji su bili štetni za druge stanovnike“, čak i carevog sina,  bajkom „Vještica“ u kojoj žene u selu „spravljahu serume, kreme i lijekove za sve one napasti za koje njihov narod ne imade lijeka“ ili likom Arijel koja u Maloj sireni svojim poljupcem oživljava Eriku, što na djecu treba prenijeti kao jedinstvenu poruku o ljubavi kao univerzalnoj i neprolaznoj kategoriji, koja ma kome da je upućena, svakoga od nas oživljava, spašava i naš život čini bogatijim i ljepšim, bez obzira na našu pripadnost i orijentaciju.  

Realitet muško-ženskih odnosa u bračnim zajednicama u kojima je prisutan komunikacijski jaz, te nerazumijevanje i siledžijstvo od strane partnera, kao i izloženost žena različitim oblicima nasilja od strane muškaraca koji pod noge bacaju njihov identitet i slobodu, bilo da se radi o bračnim ili vanbračnim zajednicama, izuzetno upečatljivo je prikazan u priči „Nemušti jezik“, u kojoj junakinja Lejla komunicira sa životinjama, kao i „Plavobradi“ gdje nedužne mlade djevojke završavaju u raljama starca, bolesnog i poremećenog psihopate, maskiranog u imućnog neženju, odakle im se iz odaja velelepnog dvorca gubi svaki trag…

Duboko ukorijenjenu tradiciju i društvenu praksu da se strahom hranimo od nepoznatog, autori/ce će potisnuti isticanjem pozitivnih karakteristika, u standardnim verzijama bajki- negativno okarakterisanih pojava, likova i simbola, pa će u Snježani, umjesto otrovne jabuke, kao nečega opasnog i strašnog, što se poput vještice ili vuka u prirodi nalazi, akcenat biti na ambijentu prirodnog okruženja predivnih plodova, šuma, voća, livada, seljačkih njiva i kuća gdje „muškarci i žene rade i odlučuju zajednički o važnim pitanjima“, izmiještajući ambijent sigurnog kraljevstva u carstvo prirode i sigurnosti ženskog poduzetništva u kojem žena u konkretnom prostoru ostvaruje svoju zasluženu ulogu pokretača pozitivnih društvenih promjena.

Svaki/a od pripovjedača/ica u ovom izdanju je mapirao/la one tačke koje je prepoznao/la kao iskrivljenje vremena u kojem živimo, koristeći elemente i okvirne zadatosti izvorne priče, a deset odabranih priča, na autorski sasvim nov i originalan način, uspješno je redefinisao poziciju marginalnih subjekata pripovjedne tradicije, poigravajući se sa patrijarhalnim klišeima i urušavajući ih svojom neposrednošću i inovativnošću vrlo hrabro, efektno i snažno.

U prilog tome još više ide i vrijedna hvale činjenica da izdanje koje je pred vama, nisu napisali/e profesionalni/e pisci/spisateljice.

Daleko iza sedam mora, iza sedam gora, ovdje u neposrednoj blizini ili bilo gdje na zemaljskoj kugli, pravo svakoga od nas na slobodan izbor (života, partnera/ice, lične pripadnosti ili orijentacije) mora biti osnovna pretpostavka formiranja zdrave zajednice i imperativ  njenog opstanka.

Kao što to promoviše inovirana verzija Uspavane ljepotice, birati da li ćemo sanjati san koji mi želimo i samostalno se izboriti za vlastitu stvarnost, naša je odluka.

Ovakvom postavkom bajki, njihove radnje i likova, djecu možemo navikavati na to da iz(a) ružičastog okvira kad-tad svi moramo proviriti u neke druge dimenzije i sfere života, dovoljno spremni/e, samostalni/e i snažni/e, da se suočimo i uhvatimo u koštac s realnim nedaćama, koje nas, koliko god u snove bježali, u stvarnosti čekaju, sa ili bez poljupca idealno zamišljenog princa ili princeze savršene ljepote, baš kao što trebamo skinuti sve svoje maske, i kao u priči „Baš Čelik“,  „rasporiti utrobu“ kako bi iz nje izašla ptica kao vjesnik slobode i sretnijeg vremena kojem težimo.

 

 MILICA BONAR     


[1] Mirza Halilčević, Vanja Lazić, Dalila Žiga, Azra Dilberović, Hana Konatar, Marija Jovanović, Irma Rastoder, Nikoleta Bojanić, Tijana Đurović, Anđela Birkić, Damira Brunac, Vendi Keserica, Tanja Javorina, Ivana Penjak-Kasavica, Leni Frckoska, Kristijan Stefanovski, Marija Boshkovska, Kristijan Georgiev, Simona Moncheva, Aleksandra Taseva, Marko Tasić, Filip Vukoičić, Tamara Jovanović, Jovana Krivokapić

Također vam se može svidjeti…

Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Da li ste ovoga ljeta krenuli putem juga i svratili do Jablanice? Da li znate gdje je Jablanica? Da li znate po čemu...

read more