Izbjeglice dobrodošli!

 

Mi, volonterke i volonteri, akivistkinje i aktivisti koji već godinama radimo direktno na terenu umjesto vlada, UN-a i drugih međunarodnih organizacija koje ne rade ono što trebaju, a kako bi ublažili situaciju/e u kojoj se nalaze na stotine hiljada ljudi na “balkanskoj ruti”, odlučno i jasno podižemo glasove protiv nečovječnog postupanja prema ljudima koji su kao i mi, dok prolaze ovom rutom.

Obaveza vlada naših zemalja, UN-a i drugih odgovornih organizacija, je osigurati siguran i legalan prolaz svakoj osobi koja je primorana da napusti svoj dom zbog rata, nestabilnosti, degradacije životne okoline ili ekonomskog ugnjetavanja; osigurati pravo svake osobe da zakonski traži azil; i da se onima koji se nalaze na opasnoj ruti pruži odgovarajuća, humana i efikasna pomoć.

Podsjetimo se da su upravo zbog uloge evropskih elita u kolonijalizaciji i imperijalizmu, i njihovom učešću u današnjim ratovima širom svijeta, uništeni mnogi životi, domovi, sredstva za život i cijele društvene strukture, a sve zbog dobrobiti nekolicine. Sadašnja zatvaranja granica su upravo posljedica odluka političkih elita. Oni podižu ograde, donose teško naoružanje na naše granice, dehumaniziraju izbjeglice i povlače nas u fašizam i rasizam. Potpisuju sramotne sporazume sa Turskom, Libijom i Nigerijom, dovodeći time ljude u veliku opasnost, gurajući ih u ropstvo i oduzimajući im pravo na život – i sve to tvrdeći da to rade zbog nas. Ono što ustvari rade jeste da u našim društvima uništavaju solidarnost!

Pozivamo sugrađanke i sugrađane da nam se pridruže u zahtjevima da se poštuju međunarodne obaveze.

Ljudi umiru – na moru, u rijekama, u šumama, na ulicama i granicama, zbog hladnoće, policijske brutalnosti, bolesti koji se ne liječe ili jednostavno od iscrpljenosti. Često su njihove smrti izravne posljedice ilegalnih i nasilnih sprječavanja prelaska granica koji se svakog dana i svake noći događaju duž naših granica – i još uvijek nitko nije odgovarao za to.

Ovo je neprihvatljivo! Ovo je nečovječno!

Zemlje na tom putu, ali i one koje nisu direktno na tom putu, ne mogu se pravdati nedostatkom resursa za ovaj sramotan i nečovječni odnos prema ljudima kojima je pomoć potrebna. Ne mogu trgovati životima izbjeglica za ulazak u EU ili Schengensku graničnu zonu ili kao izgovor da bi pristupili fondovima EU. EU vodi rat protiv izbjeglica tako što militarizira i utvrđuje granice. Zemlje na Balkanu, koje još uvijek nisu članice EU, sada su postale prva linija fronte ovog rata koji se vodi protiv izbjeglica, što se jasno vidi i iz nove strategije za zemlje Balkana.

Vlade regiona su sada saučesnici sa EU i sudionici policijske brutalnosti, te odgovorni za smrt hiljada izbjeglica na moru i na kopnu.

Značajan dio ove regije je strašno patio tokom ratova devedesetih godina. Regija i dalje osjeti posljedice tih ratova, i zbog toga ljudi na ovim prostorima iz prve ruke znaju šta znači biti prisiljen napustiti dom, tražiti sklonište u stranim zemljama i koliko je teško i bolno to iskustvo. Istovremeno, političke elite rade na tome da iz našeg društva uklone solidarnost, pokušavaju izbaciti naše vlastito iskustvo prisilnog raseljavanja i traženja utočišta, efikasno zataškavujući svoje učešće i brišući bol miliona ljudi.

Na balkanskoj ruti, aktivistkinje i aktivisti iz cijelog svijeta, zajedno sa lokalnim stanovništvom, pružaju pomoć koja ne dolazi od vlada i UN-a. Lokalno stanovništvo hrani, utopljava i štiti ove ljude kojima treba pomoć. Oni pružaju informacije i usmjeravaju izbjeglice ka adekvatnim servisima. Oni prikupljaju sredstva. No što je najvažnije, oni izbjeglicama, ljudima koji prolaze kroz najteže razdoblje života, pružaju toplinu i solidarnost!

Ujedinjeni preko granica stojimo zajedno da bismo se:

Suprostavili militarizaciji i utvrđivanju naših granica – tražimo siguran prolaz i pravo da svaka osoba traži azil i zaštitu!

Suprostavili okrutnosti, brutalnosti i nečovječnosti represivnih državnih aparata – zahtijevamo poštivanje i zaštitu ljudskog dostojanstva, čvrsto uvjereni da nijedno ljudsko biće nije ilegalno i da svako ima pravo na pristojan život!

Suprostavili se dehumanizirajućoj propagandi straha – izražavamo dobrodošlicu svima, cijeneći iskustva koja donose sa sobom, i radujemo se suživotu.

Suprostavili se antagonizmu i rasizmu prema ljudima kojima je pomoć potrebna, stojimo ujedinjeni u našem uvjerenju da samo solidarno i dostojanstveno možemo izgraditi društva koja su slobodna i jednaka.

Izbjeglice, dobrodošli!

 

Također vam se može svidjeti…