Prijava za Isključimo nasilje Ideaton #NisiSama

U okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja,

realizujemo kampanju “Isključimo nasilje” – tražimo IT rješenja koja pokrivaju teme rodnih stereotipa, pitanja nasilja nad ženama i djevojkama, platforme za konsultaciju i podršku, SOS linije, dijeljenje informacija i jačanje svijesti o nasilju nad ženama i rodno zasnovanom nasilju.

PRIJAVA!

Također vam se može svidjeti…