Poziv na trening “Važnost profesionalnog izvještavanja o temama vezanim za LGBT (lezbejke, gej, biseksualne, transrodne) osobe”

Sarajevski otvoreni centar u okviru projekta Coming Out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba koji finansira Evropska Unija, u saradnji sa partnerskim organizacijama Fondacijom Heinrich Boell i Fondacijom CURE, poziva novinare/ke svih medija iz Bosne i Hercegovine da se prijave na trening Važnost profesionalnog izvještavanja o temama vezanim za LGBT (lezbejke, gej, biseksualne, transrodne) osobe.

Trening će biti održan 23. i 24. maja 2013. godine u Sarajevu.

Ovaj trening je namijenjen novinarima/kama svih medija (štampani, online, radio, TV) iz cijele BiH, a njegov cilj ohrabrivanje boljeg razumijevanja novinara/ki o izazovima na koje nailaze u izvještavanju o LGBT temama. Izvještavanje o pravima manjina, kao i o pravima LGBT osoba, na profesionalan i etički način značajna je tema, jer mediji predstavljaju moćan instrument kojim se može vršiti uticaj na stavove i ponašanje građana/ki.

Novinari/ke će imati priliku da nauče više o dominantnim obrascima predstavljanja LGBT osoba u bh. medijima, vizuelnom predstavljanju LGBT osoba u medijima, o značaju povorke ponosa u vidljivosti LGBT osoba i LGBT aktivizmu, odgovornosti i etici u izvještavanju o LGBT osobama i temama, medijskom pravu i regulaciji rada medija, te društvenoj odgovornosti novinara/ki u izvještavanju o LGBT osobama i kako je postići.

Tokom treninga, učesnicima/cama će biti predstavljen i konkurs za profesionalno i etičko izvještavanje o LGBT osobama i temama u BiH, koji je otvoren do 10. novembra 2013. godine, a u okviru kojeg će biti dodijeljena novčana nagrada jednom novinaru/ki za kontinuirano izvještavanje o LGBT temama u toku godine.

Prevoz, smještaj i ishrana za učesnike_ce će biti obezbijeđeni, a rok za prijavu na trening je 10. maj 2013. godine.

Svi/e zainteresovani/e za učešće na trening trebaju poslati ime i prezime, ime medija i grada iz kojeg dolaze, te funkciju u mediju na: emina@soc.ba.

Također vam se može svidjeti…