POČELA GLOBALNA KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA

POČELA GLOBALNA KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA

Početak GLOBALNE KAMPANJE 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA Fondacija CURE je obilježila uličnom akcijom u ponedjeljak, 25.11.2013. godine ispred Katedrale (centar Sarajeva) u podne.

Fondacija CURE je organizovala uličnu akciju povodom prvog dana Globalne kampanje 16 dana aktivizma i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Na uličnoj akciji smo predstavile performans sa siluetama (žene i djevojke koje su ubijene od strane partnera i supruga) u cilju prevencije i informisanja građanstva o nasilju nad ženama, djevojkama i djevojčicama koje se dešava širom BiH, te smo podijelile edukativni materijal vezan za nasilje nad ženama, djevojkama i djevojčicama.

Performas sa siluetama je predstavljao 11 silueta žena koje su izgubile život, jer s bile žrtve porodičnog nasilja u BiH u protekle dvije godine:

1. J.S.(1961)- Savan Simić ubio suprugu Jelu (Ribnik)

2. D. V. (1985) – Saša Vujinić (29) ubio suprugu Draganu (Srbac)

3. E. J. (1979) – Darko Repac (28) iz Bosanskog Novog ubio nevjenčanu suprugu Ernestinu (Prijador)

4. N. M. (1984)- Amel Marušić (33) usmrtio suprugu Nasihu (Kakanj)

5. V.K. (1960) – Admir Biberović ubio punicu Vahidu Kosovac i ranio suprugu Eminu ( Modrički Lug- Modriča)

6. K.S. – M. S. Je iz pištolja ubio svoju suprugu K. S. (Podnovlje – Doboj)

7. S. R. (1961) – Žarko Radovanović ubio suprugu Stanu (Glavičorak – Bijeljina)

8. Z. O. (1932) – Mustafa Šahinović(68) ubio svoju punicu (Sarajevo)

9. S. B.(1990) – Bogoljub Romanić (26) ubio svoju djevojku Slađanu (Omarska – Prijedor)

10. I. Dž. (1950) – Džemal Dž. usmrtio svoju suprugu I. Dž. (okolina Tuzle) 11. A. M. (1987) – E. M. ubio djevojku A. M. (Mostar)

Svake godine, globalna kampanja se vodi pod temom, a za međunarodnu temu kampanje 16 dana aktivizma za 2013. godinu izabrana je:

Od mira u domu do mira u svetu: Osporimo militarizam i okončajmo nasilje nad ženama!

Statistike nasilja u BiH, FBiH i RS (podaci Gender centara FBiH i RS):

U zadnjih 13 godina u republici Srpskoj ubijene su 73 žene žrtve partnerskog ili porodičnog nasilja. Više od 50% od ukupnog broja ubijenih lica.

U Republici Srpskoj od 2005. godine pa do danas evidentirano je ukupno 28.421 poziv na SOS liniju.

Prvih godina je broj poziva na godišnjem nivou iznosio oko 1500 – 2000.

Dok je u 2012. godini zabilježeno 4303 poziva. U Federaciji Bosne i Hercegovine od 2009. pa do 2012.godine evidentirano je 7.501poziv na SOS liniju.

U Federaciji BiH broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici za period od 2006. do 2011.godine 9.597 broj podnesenih izvještaja o počinjenom krivičnom djelu. Broj izrečenih zaštitnih mjera za period od 2006. – 2012. godine je 520. (Podaci općinskih sudova vezano za provedbu zakona o zaštiti nasilja u porodici).

U Federaciji BiH broj smješetnih žrtava nasilja u porodici u šest sigurnih kuća koje djeluju na području FBiH je 1.854.

U Republici Srpskoj u periodu od 2008. – 2012. Godine prema MUP-u i Osnovnom sudu, za djelo nasilja u porodici bilo je 1.345 procesuiranih slučajeva, a prema Osnovnom sudu za isti period 1066. (Razlog zbog kojeg se brojke ne podudaraju jeste taj što su neki slučajevi npr.evidentirani u 2011, a procesuirani tek u 2012 i zbog toga se ne mogu poklapati za svaku godinu, posmatrajući tok od prijave preko istrage, pa do krivičnog postupka).

U Republici Srpskoj u 2011.godini 14 žena je bilo žrtva silovanja, a u 2012. godini njih 17 i 2 djevojčice.

U Republici Srpskoj u prvih 9 mjeseci 2013.godine evidentirana su 764 slučaja nasilja u porodici. U 313 slučajeva radi se o krivičnim djelima.

Također vam se može svidjeti…