Lokalne vlasti navići na potrebu finansiranja potreba žena u svim sferama života u Tuzli

 

                                                                     

 

PREZENTIRAN AKCIONI PLAN – AGENDA POTREBA ŽENA U TUZLI

Lokalne vlasti navići na potrebu finansiranja potreba žena u svim sferama života u Tuzli

 

Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Lobi grupa udruženja “HO Horizonti ” Tuzla organizirali su u utorak, 3. decembra, okrugli sto u Tuzli s ciljem prezentiranja Akcionog plana – Agende potreba žena u Tuzli.

 

Okruglom stolu prisusustvovale su članice Lobi grupe udruženja “HO Horizonti“ i njihovi/e suradnici/ce, predstavnici/ce lokalnih institucija kao što su predstavnici/ce općine, zdravstva, centra za socijalni rad, zavoda za zapošljavanje, policije i predstavnicima/cama nevladinih organizacija.

Na skupu se diskutiralo o Akcionom planu – Agendi potreba žena i organiziranju kampanje u Tuzli s ciljem skretanja pažnje na probleme s kojima se suočavaju žene s posebnim fokusom na žene pripadnice manjinskih i marginaliziranih grupa.

Također, razgovarano je o planovima za lobiranje aktivnog uključivanja žena koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama i pravima žena iz perspektive predstavnika/ca lokalnih institucija.

Stručna savjetnica u službi Civilne zaštite Grada Tuzla Ernesa Mešić pojasnila je da je tražila načine kako pronaći sredstva za realizaciju potreba definiranih u Akcionom planu jer ukoliko se on usvoji postat će obligatoran te se moraju planirati sredstva u budžetu za njegovu realizaciju.

Iako taj dokument predviđa realizaciju do 2023. godine, Mešić napominje da bi što više sredstava trebalo planirati za njegovu realizaciju u narednoj godini kako bi Gradsko vijeće Tuzle bilo naviknuto na razmišljanje o budžetiranju potreba žena.

– Ukoliko bi se izdvojio 50.000 ili 100.000 KM za kupovinu nekog aparata, Vijeće bi znalo da Akcioni plan ima tu misiju te da ne može biti upotrijebljen za neke druge svrhe odnosno da aparat ne može biti prebačen u neku drugu kliniku ili tome slično. To znači da se plan mora realizirati onako kako je napisan – dodala je Mešić.

Kako je rečeno obrazovanje i zdravstvo nije nadležnost lokalnih vlasti, ali su se i ranije nalazili načini kako bi se adekvatno odgovorilo na potrebe građana što znači da je moguće naći modele i za realizaciju potreba iz ovog akcionog plana.

Kao jedan od primjera za uspješnu realizaciju projekata koji se finansiraju iz budžeta, a nisu u nadležnosti lokalne zajednice, je stipendiranje učenika srednjih škola te bi se sličan primjer trebao primijeniti i na djecu iz osnovnih škola.

I obrazovanje je, naglašeno je, nulta nadležnost lokalnih zajednica, ali taj primjer pokazuje da je moguće uspješno realizirati i takve stvari.

Okrugli sto organiziran je u okviru projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE).

Projektom se namjerava doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te iskorjenjivanju diskriminacije žena s posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginaliziranih i manjinskih grupa u deset bh. općina, a grad Tuzla je jedna od njih.

 

 

 

Također vam se može svidjeti…