Održana radionica “Političko osnaživanje žena – Rodna jednakost u BiH – zakoni; CEDAW izvještaj položaj žena na selu

Fondacije CURE, u saradnji sa Udruženjem žena „VRANDUČKA AŠLAMA” Vranduk je organizirala interaktivnu i inovativnu radionicu kao vid podrške i jačanja kapaciteta žena voditeljica promjena u lokalnoj zajednici.

Radionica je obuhvatila dvije važne teme: – Političko osnaživanje žena – Rodna jednakost u BiH – zakoni; – CEDAW izvještaj o položaju žena na selu –poseban osvrt na preporuke CEDAW komiteta. Radionica se održala u četvrtak 22.08.2013. u 18:00h u prostorijama Doma kulture Vranduk.

Kao što znamo na ključnim mjestima odlučivanja nema žena iako BiH ima zakone koji garantuju ravnopravnu zastupljenost žena u javnom i poliitčkom životu. Zato kroz ove radionice, nastojimo da do Opštih izbora u BiH 2014. pokušamo da osnažimo žene da se aktivno uključe u politički i javni život, sa posebnim naglaskom na dosadašnja negativna i pozitivna iskustva žena koje žele da dođe do promjena u BH društvu.

Voditeljice radionica su bile Jadranka Miličević, članica Fondacija CURE iz Sarajeva koja je sve učesnice upoznala sa zakonima koji se tiču rodne ravnopravnosti i njihove primjene u praksi, Selma Hadžihalilović članica KOLEKTIV – inicijativa za iskustveno učenje Udruženja LOTOS Zenica koja je ovom prilikom zajedno sa svim učesnicama diskutovala o položaju žena i mogućnostima da budu aktivne u lokalnim zajednicama i na mjestima gdje se donose odluke.

Ovakve radionice se održavaju od aprila 2013. na području BiH sa ciljem da se do oktobra 2014. godine animiraju minimalno 1000 žena da razmisle o svom osnovnom ljudskom pravu – pravu da glasaju, da budu predlagane i birane, da odluče ko će ih predstavljati i ko će donositi odluke u njihovo ime tokom četri godine mandata.

„Nikada nemojte sumnjati da mala skupina zainteresiranih građana/ki može promijeniti svijet. Doista, to ga jedino i mijenja.” – Margaret Mead

Također vam se može svidjeti…