Održana javna debata i ulična akcija u Zenici

Održana javna debata i ulična akcija u Zenici

Na javnoj debati u srijedu 24.8.2011. skoro 40 Zeničana/ki su u ženskom kafiću „Veranda“ secirali ulogu žene u političkom životu BiH, te dijagnosticirali glavne probleme i prepreke jačoj ženskoj ulozi u društveno-političkom životu. Pod provokativnom moderacijom Aleksandra Hršuma dva sata je trajao pravi javni dijalog o pitanjima ženske „moći“ i „nemoći“ na političkim listama i funkcijama između predstavnika nevladinog i vladinog sektora.

Vrijednost ovakvog okupljanja vidljiva je i iz tragikomične činjenice da su mnogi/e prisutni/e po prvi put vidjeli/e izabrane predstavnike/ce vlasti na primjer iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstva za prostorno uređenje, Ministarstva zdravstva, Općine Zenica, SDP-a Zenica. Također predstavnici/ce vlasti su imali/e priliku čuti šta zaista misle građani/ke kao na primjer članovi Udruženja „Naša djeca“, INFOTEKA, Centra za edukaciju mladih, Centra za pravnu pomoć i Udruženje „Iskra života, “ pa čak i jedna sarajevska predstavnica Stranke penzionera Ana Baltić kojoj nisu smetale visoke temperature da svojim govorom skrene pažnju na izuzetno loš položaj žena.  

Na debati je donešen i zajednički zaključak: neminovna je potreba da bude više žena u političkom životu –  na mjestima odlučivanja i moći, i da žena ne mora da bira: može biti i u kuhinji i za govornicom ako hoće!

Javne debate su drugi dio projekta pod nazivom „OSNAŽIVANJE ŽENE U POLITIČKOM ŽIVOTU BIH – 101 razlog zašto glasati za ženu na Lokalnim izborima 2012.“ koje Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE implementiraju od aprila 2011 godine. Glavni cilj projekta jeste edukacija političarki, ali i aktivistica u nevladinom sektoru kako da koriste odnose sa javnošću  kao jedan od „alata“ za promoviranje svojih vrijednosti i potencijala. Projekat je namijenjen svim ženama koje žele da promijene sliku rodne diskriminacije u politici i da se aktivno uključe u donošenje odluka u BiH – da zauzmu svoje mjesto u političkom životu. Javne debate su pokrenute kako bi probudile svijest građana/ki o  trenutnom položaju žena i njihovoj potrebi da se vrate na mjesta odlučivanja.
Implementaciju projekta nastavljamo organizovanjem još javnih debata, uličnih akcija, te grupnih posjeta građana/ki institucijama vlasti BiH.

Podršku projektu i organizaciju javne debata u Zenici pružili/e su Udruženje „Naša djeca“ i Caffe bar „Veranda“ te Aleksandar Hršum tv novinar i urednik.

Evo sta drugi misle o ovom događaju:

http://www.bhtelecom.ba/mobile_portal_news_item+M589985b2912.html
http://zenicablog.com/vijesti-sve/zenica-vijesti/7739-o-zenama-u-verandi.html
http://www.sarajevo-x.com/bih/clanak/110825028

http://tesanj.net/2011/08/24/akcija-nvo-cure-i-infohouse-101-razlog-zasto-na-lokalnim-izborima-glasati-za-zenu/
http://www.mladi.info/index.php?type=1&a=vijesti&id=5295

http://www.balkanonline.org/vijesti/66-bih/4743-101-razlog-za%C5%A1to-na-lokalnim-izborima-glasati-za-%C5%BEenu.html

Također vam se može svidjeti…