Putujuće feminističke radionice na Youth camp – Vlasenica!

Fondacija CURE za vrijeme ljetnih odmora posjećuju omladinske kampove

Putujuće feminističke radionice na Youth camp – Vlasenica!

 

Radionica reciklaže, izložba i projekcija filma, te diskusija o rodnim ulogama će biti organizirana u utorak, 23.08.2011. godine sa početkom u 15:00 sati na Youth camp – Vlasenica, uz podršku Omladinskog savjeta Vlasenica.

Na radionici  reciklaže mladi će upoznati zanimljivu tehniku reciklaže kartona kako bi uspeli/e da kreiraju dvodimenzionalne i trodimenzionalne forme. Ideja je da se učesnici/ce shvate koliko je važno, a ujedno jako zabavno i korisno da se izdvaju materijali iz otpada i da se ponovo koriste.

Projekcija filma će navesti mlade da razmišljaju o rodnim ulogama i kako rod nije nužno uslovljen polom i da ne zavisi direktno od bioloških karakteristika, već da je ona promjenljiva kategorija.

Putujuće Feminističke Radionice nude i prezentacije na teme Angažirane umjetnosti – primjeri rada Fondacije CURE, predstavljanje ideja koje mlade žene mogu koristiti u njihovim lokalnim zajednicama, edukativne i promotivne materijale.

U periodu održavanja radionice i projekcije filma, mladi će moći da pogledaju i izložbu Heroina

IzložbaHEROINEsadrži prikaz više od pedeset moćnih žena i seže u prošlost i sadašnjost ženske istorije, nudeći inspirativne priče koje i danas potiču nove generacije branitelja i braniteljki ljudskih prava. Izložbu sačinjavaju predstavnice iz BiH i svijeta: književnosti, inovacije i nauke, filma, fotografije, ekologije, mira, muzike i politike.

 

Radionice su organizovane uz podršku ženskih nevladinih organizacija iz lokalnih zajednica koje posjećujemo i CURE EDU Mreže mladih aktiviskinja. Putujuće feminističke radionice u Vlasenici organiziramo zahvaljujući podršci Omladinskog savjeta Vlasenica.

Također vam se može svidjeti…