OBILJEŽAVANJE 8. MARTA – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

OBILJEŽAVANJE 8. MARTA – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

“FEMINIZAM NIJE VODIO RATOVE – Nacionalizam jeste!”

Osmomartovski marš

Fondacija CURE organizuje mirovno-aktivistički marš povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena u cilju da skrenemo pažnju da životi žena nisu sigurni, a sa svakom društvenom ili prirodnom katastrofom, prava i sigurnost žena, djevojaka i djevojčica dodatno su ugroženi.

Stoga mi, aktivisti/kinje za ženska prava, organizujemo Osmomartovski marš u utorak, 08.03.2022. sa početkom u 12:00 sati. Mjesto okupljanja u 12:00 sati će biti u Velikom parku u Sarajevu ispred  Spomen obilježja ubijenoj djeci Sarajeva (odakle ćemo nastaviti rutu marša do Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo).

Ove godine ćemo skrenuti pažnju sa porukom “FEMINIZAM NIJE VODIO RATOVE – nacionalizam jeste!”. U Bosni i Hercegovini postoji patrijarhalno nasljeđe u kojem se u ime nacije poziva na netoleranciju, netrpeljivost, nasilje, promovišu se vrijednosti militarizma, razjedinjenosti, poziva se na sukobe, unosi se razdor među stanovništvom BiH, vrši se diskriminacija, segregacija i kreira političko okruženje u kojem građani/ke žive u strahu od novih sukoba.

Fondacija CURE će zajedno sa aktivistima/kinjama i svim organizacijama s kojima dijeli želju za državom ravnopravnih građana/ki u kojoj se promoviše mir i štite prava i slobode poslati poruku otpora svim vidovima nasilja i diskriminacije.

Izlazimo na ulice jer smo uvijek davale otpor svim vidovima etničke homogenizacije i podjela, naš princip rada zasniva se na antimilitarističkom imperativu feminizma i posvećene smo pacifističkim vrijednostima u cilju prevencije sukoba, prije svega podsticanjem aktivnog učešća žena u izgradnji mira, kao i sudjelovanju žena u mirovnim dogovorima.  

8. mart – Međunarodni dan žena je dan posvećen ženama i njihovim ekonomskim, političkim i građanskim pravima i društvenim ostvarenjima. Fondacija CURE kreira prostor da obilježavanjem 8. marta održimo historijsko dizanje glasa protiv svih onih koji/e stoje na putu ostvarenja ženskih prava i mira!

Za više informacija kontaktirajte Medinu Mujić ili Vedranu Frašto na e-mail: medina@fondacijacure.org i vedrana@fondacijacure.org ili putem telefona:+387 33 207-561.

Nek’ nam živi aktivistički 8.mart!

Tim Fondacije CURE

Također vam se može svidjeti…