Medijsko izvještavanje o ženama koje su preživjele nasilje

Uvodničarka sesije je Mubera Hodžić-Lemeš, menadžerica Sigurne kuće u Sarajevu. Govorit će o položaju žena koje su preživjele nasilje u našem društvu, sa kojim se stereotipima susreću u svom okruženju, koliko i na koji način dobivaju medijsku pažnju, te na koji način informisati javnost da nasilje nad ženama umanjuje i narušava njihova osnovna ljudska prava.
Prema UNIFEMU (Razvojni fond za žene Ujedinjenih Nacija), globalne statistike nasilja protiv žena kažu da do 70% žena doživi fizičko ili seksualno nasilje od strane muškarca, uglavnom su počinitelji muževi, intimni partneri ili nego koga poznaju.


Nasilje je čin protiv naše volje koji nas ugrožava psihički, fizički i seksualno – čin je nasilja, bez obzira da li je nasilnik sin, muž, otac, mladić, nepoznati…

Nasilje se može desiti svakoj ženi i nasilje nije posljedica ženinog ponašanja, vać je posljedica patrijarhalnog sistema u kome muškarci zloupotrebljavaju moć.

Uvodničarske sesije posvećujemo ulozi medija i ciljamo ukazati kako mediji imaju mogućnost pomoći ovoj marginalizovanoj grupi našeg društva. Odgovorit ćemo na brojna pitanja, a jedno od važnijih je – na koji način mediji mogu educirati i ohrabriti javnost da žene koje su preživjele nasilje ostvare svoja prava?
X-Press sesije odvijaju se kao tematski doručak-susret sa novinarkama i novinarima i ciljaju ih ohrabiti za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako.
Za X-Press inicijativu, CURE je partnerska organizacija Helsinškom komitetu građana iz Banja Luke. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija, molimo kontaktirajte CURE ured na 033 713 610, ili pišite na vedrana@fondacijacure.org

Također vam se može svidjeti…