Javna promocija: ”Ženska mapa grada Sarajeva“

Fondacija CURE i Helsinški parlament građana Banja Luka vas poziva na medijski događaj i javnu promociju:

„Ženska mapa grada Sarajeva“

Javna promocija će se održati u petak, 07.03.2014. godine sa početkom 18:00h, u Art kinu Kriterion (Obala Kulina Bana), u Sarajevu.

„Žensku mapu grada Sarajeva“, koju su uredile aktivistkinje Fondacije CURE će predstaviti Merima Omeragić, doktorantkinja Filozofskog fakulteta, magistica književnosti i saradnica Univerziteta u Sarajevu.Ulaz je otvoren za sve zainteresovane osobe kako bismo zajedno prepoznali/e heroine i žene braniteljice ženskih ljudskih prava u BiH, te naučile našu žensku historiju.

Fondacija CURE mapom želi upozoriti na stalno „brisanje“ žena iz naše historije, filozofije, nauke, književnosti i drugih oblasti i nedovoljno afirmisanje svih onih koje su svoje živote posvetile izgradnji demokratske i bolje Bosne i Hercegovine.

Od 1037 ulica u današnjem Sarajevu, samo je 15 žena u njegovoj historiji “zaslužilo“ nositi imena gradskih ulica. Koje su njihove zasluge i zašto su samo neke uspjele opstati pita se relativno mali broj građana i građanki ovoga grada. Šesnaest ulica sa ženskim imenima je promijenilo ime, i uglavnom su zamijenjene muškim imenima, te općim nazivima. Danas 10 ulica u Sarajevu nosi žensko ime koje ranije nije bilo u nazivu niti jedne ulice.

Pozivamo vas da dođete na medijski događaj i javnu promociju „Ženske mape grada Sarajeva“, saznate više i pomognete da informiramo i educiramo javnost.

Kroz projekat X-Press ukazujemo na diskriminovane grupe, tako što svakog mjeseca dovodimo kompetentne osobe da razgovaraju sa medijima o tome koje sve vrste i oblike diskriminacije prolaze marginalizovane grupe sa ciljem da mediji izvještavaju etički prema marginalizovanim grupama. Za X-Press inicijativu, Fondacija CURE je partnerska organizacija Helsinškom parlamentu građana Banja Luka. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

Također vam se može svidjeti…