Informator o ljudskim pravima LGBT osoba – Dugina mreza

Elektronska medijska kampanja                                                                                     

U sklopu projekta „Coming out! Zagovaranje zaštite prava LGBT osoba“ kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a kojeg financira Evropska unija, nastala je elektronska medijska kampanja koja između ostalog ima za cilj da izvještava o kršenju ljudskih prava, tj. prava LGBT osoba kao i da podiže svijest o važnosti poštivanja ljudskih prava. U sklopu pomenute kampanje je nastalo sljedeće:

Ponedjeljak, 24.02.2014. godine u 10:15 h radio emisija na eFM radiju – Informator o ljudskim pravima LGBT osoba – Dugina mreza pod nazivom “Jednaka prava za sve!”

Radio emisija na efm radiju Jednaka prava za sve! (diskriminacija nad LGBT osobama)

U ponedjeljak, 10.03.2014. godine s početkom u 10: 15 na eFM radiju slušajmo radio emisiju – Informator o ljudskim pravima LGBT osoba – Dugina mreža, pod nazivom “Izlazak iz nevidljivosti

Radio emisija na efm radiju Izlazak iz nevidljivosti! (diskriminacija nad LGBT osobama)

U ponedjeljak, 14.04.2014. godine s početkom u 10:15 na eFM radiju slušajmo treću emisiju – Informator o ljudskim pravima LGBT osoba – Dugina mreža, pod nazivom “Podrška u zaštiti od diskriminacije”.

Radio emisija na efm radiju Podrška u zaštiti od diskriminacije! (diskriminacija nad LGBT osobama)

U petak, 09.05.2014. godine s početkom u 10:15 na eFM radiju slušajmo četvrtu emisiju – Informator o ljudskim pravima LGBT osoba – Dugina mreža, pod nazivom “Na putu ka EU”. 

Radio emisija na efm radiju Na putu ka EU! (diskriminacija nad LGBT osobama)

11.06.2014. godine s početkom u 10:15 na eFM radiju slušajmo petu emisiju – Informator o ljudskim pravima LGBT osoba – Dugina mreža, pod nazivom “Parade ponosa”

Poslušajte petu emisiju iz ciklusa Dugina mreža – informator o stanju ljudskih prava LGBT osoba!

Također vam se može svidjeti…