Fondacija CURE poziv za dostavu ponuda za saradnice/ke za Digitalno zagovaranje za ženska prava u Bosni i Hercegovini

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. 

S ciljem pokretanja programa digitalnog zagovaranja o ženskim pravima u Bosni i Hercegovini, Fondacija CURE objavljuje javni poziv za dostavljanje ponuda za saradnice/ke na programu.  

CILJ:

Fondacija CURE namjerava da organizuje #10 digitalnih zagovaračkih događaja tokom 12 mjeseci koji će pružiti mogućnost da se istraže, promovišu i prodiskutuju teme koje direktno utječu na položaj ali i kvalitet života žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini. Uvodna izlaganja i diskusija će biti emitovanja #live putem socijalnih platformi Fondacije CURE, kroz virtuelni CURE zalagački studio. Rezime diskusija će biti objavljen putem pisanih prezentacija na našim web platformama www.zenskamreza.ba i www.fondacijacure.org dok će se video sažetak objaviti na našim YouTube kanalima, te biti dostupni za dalje preglede i istraživanja.

Fondacija CURE će ući u partnerstvo sa individualnim eksperticama i zalagačicama za ženska prava kako bi se definisale specifične teme koje će pokriti sva pitanja koja su pomenuta u BiH feminističkom manifestu. Žene političarke i donositeljice odluka, kao i istraživačice, studenti/tice i novinari/ke će biti pozvani da prisustvuju on-line diskusijama.

Fondacija CURE raspisuje konkurs za:

 1. Tehnička urednica/k video on-line događaja  (ukupno #10 događaja godišnje): odgovorna/an za tehničku obradu i montažu snimljenog materijala, i pripremu digitalnih feminističkih zagovaračkih klipova. Direktno sarađuje sa timom Fondacije CURE. Izabrana saradnica/k će potpisati ugovor o djelu;
 2. Urednica/ik / Moderator/ica on-line digitalnog događaja  (ukupno #10 događaja godišnje): u saradnji sa timom Fondacije CURE odgovorna/an za fasilitaciju on-line zagovaračkih događaja, pripremu sažetka i zapisnika sa svakog događaja. Izabrana saradnica/k će potpisati ugovor o djelu;
 1. Uslovi:
 • Za poziciju 1: zainteresovane osobe trebaju da imaju iskustvo rada iz oblasti tehničke obrade i montaže video materijala;
 • Za poziciju 2: zainteresovane osobe trebaju imati iskustvo fasilitiranja javnih diskusiju o temama usko vezanim za ravnopravnost spolova i ženska prava, kao i iskustvo rada u medijima na poslovima kreiranja sadržaja;

Sve zainteresovane osobe koje dostave svoju ponudu na ovaj konkurs moraju da izraze svoju opredjeljenost ka unapređenju prava žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini.

Prednost pri odabiru će imati osobe autorice/i koje/i posjeduju znanja i iskustva u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti, s posebnim fokusom na žene pripadnice marginalizovanih grupa.

Prijava:
 • Biografija sa detaljnim informacijama o iskustvu rada na pozicijama koje se oglašavaju;
 • Pismo motivacije max. 500 riječi;
 • Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih djela;
 • Navedene najmanje #3 osobe koje mogu dati direktnu preporuku za kandidatkinju/a
 • Ponuda treba biti sačinjena na BHS jeziku i obavezno sadržavati kontakt podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon), usluga koja se nudi (pozicija)

Zainteresovane osobe se mogu pojedinačno prijaviti za jednu od navedenih stavki ili da dostave grupnu ponudu kao tim.

 1. Rokovi:

Angažman za poziciju 1 i 2 je ukupno #16 sati mjesečno, tokom #5 kalendarskih mjeseci u 2022.g.

Ostali Rokovi će biti definisani nakon razgovora sa odabranim kandidatkinjama/datima.

Digitalno zagovaranje za ženska prava u Bosni i Hercegovini je jedna aktivnosti koju sprovodi Fondacija CURE u sklopu projekta „Zagovaranje za ženska prava u Bosni i Hercegovini“ kojeg podržava Kvinna Till Kvinna fondacija .

Kranji rok za slanje prijave: 28.02.2022. do 12:00 časova.

Putem  e-maila: selma@fondacijacure.org

Za sva pitanja vezana za konkurs možete nas kontaktirati na navedene kontakte:

Fondacija CURE

Dolina 1

71 000 Sarajevo

Telefon: +387 33 207-561

Fax: +387 33 207-561

e-mail: selma@fondacijacure.org

Također vam se može svidjeti…