Fondacija CURE održala radionice u sklopu projekta ”Osnaživanje žene u političkom životu BiH – 101 razlog zašto žena na čelu Općine“

 

Aktivistkinje Fondacije CURE, u periodu od 27.03.-21.05.2012., su organizovale i održale tri radionice, te prisustvovale realizaciji javne debate u Bratuncu. Primarni cilj radionica bio je edukacija aktivnih političarki i individua. Prostor je bio namijenjen ženama da iskažu zbog čega su odlučile da se bave politikom, šta ih je motiviralo za njihov angažman u javnom i političkom životu BiH, kako i gdje se one vide u toj ulozi.

Učesnice radionica su zainteresovane da se u budućnosti aktivnije bave realizacijom ideja koje su definisane na radionicama. Jedna od njih je bila zajednička svim grupama, a to je veći angažman žena na lokalnim izborima i potreba da se uključe u sve nivoe vlasti. 

Fondacija CURE je održala radionice u  Kraljevoj Sutjesci, Travniku i Novom Travniku.

Na prvoj radionici „Žensko liderstvo u javnom i političkom životu u BiH“ održanoj u Kraljevoj Sutjesci 27.03.2012. godine prisustvovala je 31 učesnica. Ono oko čega su se složile sve učesnice radionice bilo je da se političarke na bh. sceni osvjeste o ženskim ljudskim pravima, o tome koliko je bitna solidarnost i podrška jedne prema drugoj.

Na drugoj radionici održanoj u Travniku prisustvovale su 34 učesnice. Pored Travnika učesnice su došle iz drugih lokalnih zajednica (Novi Travnik, Turbe i Vitez). Radionica je bila interaktivnog karaktera, svaka učesnica je imala priliku da izrazi svoje stavove na temu, sa posebnim osvrtom na trenuto stanje u njihovoj lokalnoj zajednici.

 

U Novom Travniku radionica je održana 19.05.2012. godine. Na ovoj radionici su prisustvovale 22 učesnice. Učesnice radionice su bile u mogućnosti sagledati problem žena u političkom životu. Mnoge su izjavile da sada kolegice iz drugih političkih partija više ne gledaju kao suparnice nego kao snagu, moć i brojnost koja će omogućiti veću vidljivost žena političarki.

 

 

 

Također vam se može svidjeti…