Fondacija CURE objavljuje konkurs za honorarni angažman 2 istraživačice

Fondacija CURE objavljuje konkurs za honorarni angažman  2 istraživačice

Za sporovođenje istraživanja u Bosni i Hercegovini u okviru projekta

„Mlade žene-agentice pozitivnih promjena“

 

Konkurs možete preuzeti OVDJE

Projekat  “Mlade žene- agentice pozitivnih promjena” finansiran je od strane UN WOMEN, a realizuje se u suradnji sa predstavnicama Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI)  Republika Hrvatska i Autonomnog ženskog centra (AWC) Republika Srbija.

Opšti cilj  projekta

Glavni cilj projekta  je osnaživanje mladih žena, uključujući i one žene koje dolaze iz manje razvijenih sredina i pripadnice marginalizovanih skupina, da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, kao i da postanu prepoznatljive zagovornice na polju ravnopravnosti spolova. Projekat će doprinijeti inkluziji mladih žena koje zajedno učestvuju i utiču na pozitivne društvene promjene i promjene politika na lokalnom i nacionalnom nivou kroz sopstveno osnaživanje, te povećano  znanje za nezavisno djelovanje i kooperaciju sa svojim vršnjakinjama  iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.  

Također vam se može svidjeti…