X-PRESS sesija ”Osobe stradale od mina kao marginalizovana grupa u bh. društvu“

 

Fondacija CURE i Helsinški parlament građana Banja Luka vas pozivaju na X-PRESS sesiju:

„Osobe stradale od mina kao marginalizovana grupa u bh. društvu“

 

X-Press sesija se održava u srijedu, 04.04.2013. u 11:00 sati, u restoranu  Druga Kuća Lora, Kolodvorska 9 i 13, u Sarajevu.

 

Uvodničar sesije je Saša Obradović, Viši stručni saradnik za upozoravanje na mine

BHMAC Sarajevo. Uvodničar će govoriti o kampanjama koje se sprovode u BiH kako bi se skrenulo na to da mine i dalje predstavljaju veliki problem za BiH, ne samo u smislu sigurnosti njenih stanovnika/ca, već  da su i velika prepreka za socio-ekonomski razvoj BiH, također će se govoriti o tome kako mediji mogu doprinjeti svojim profesionalnim izvještavanjem da se javnost upozna sa ovim problemom.

Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju se obilježava u cijelom svijetu svakog 04. aprila na prijedlog Ujedinjenih naroda (UN) od 2005. godine. Prema Ujedinjenim narodima iz 1998. godine protuminsko djelovanje je naziv koji se koristi kao zajednički pristup koordinaciji i rješavanju problema mina, te uključuje pet aktivnosti važnih za sigurnost života ljudi: razminiranje – uključujući izvid, redukciju i označavanje minski sumnjivih prostora, edukacija stanovništva zbog opasnosti od mina, zbrinjavanje i pomoć žrtvama mina, i njihova reintegracija u društvo, zagovaranje protiv mina, te uništavanje skladištenih zaliha mina.

Trenutno u Bosni i Hercegovini ima 30 akreditiranih organizacija za protuminsko djelovanje, od toga 12 komercijalnih kompanija, 13 nevladinih i 5 vladinih organizacija. Pozitivan segment u protivminskom djelovanju u 2012. godini predstavlja činjenica da je riječ o godini sa najmanje registrovanih minskih nesreća u BiH do sada, odnosno godini u kojoj nije bilo registrovanih deminerskih nesreća.

 

Uvodničarske sesije posvećujemo ulozi medija i nastojimo ukazati kako mediji imaju mogućnost pomoći i doprinijeti osvještivanju našeg društva. Odgovorit ćemo na brojna pitanja, a jedno od važnijih je – na koji način se mediji mogu osigurati za profesionalno izvještavanje, sa posebnim naglaskom na izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini.

 

Pozivamo vas da dođete na X-Press sesiju, saznate više i pomognete da informiramo i educiramo javnost.

X-Press sesije odvijaju se kao tematski doručak – susret sa novinarkama i novinarima i ciljaju ih ohrabiti za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako. Za X-Press inicijativu, Fondacija CURE je partnerska organizacija Helsinškom parlamentu građana Banja Luka. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

 

Za više informacija, molimo kontaktirajte CURE ured na 033 207 – 561, ili pišite na vedrana@fondacijacure.org

Dobrodošli/e!

za Fondaciju CURE

Vedrana Frašto

 

Također vam se može svidjeti…