Fondacija CURE je podijelila informacije povodom obilježavanja neformalnog Dana sjećanja na žene stradale u ratu Reci NE politikama BRISANJA ZABORAVA i podrži čuvanje sjećanja na žensku stranu rata!

Fondacija CURE je podijelila informacije povodom  obilježavanja neformalnog Dana sjećanja na žene stradale u ratu Reci NE politikama BRISANJA i  ZABORAVA i podrži čuvanje sjećanja na žensku stranu rata!

Fondacija CURE, u okviru Inicijative „Mir sa ženskim licem, je podijelila informacije građanima/kama grada Sarajeva o obilježavanju neformalnog Dana sjećanja na žene stradale u ratu, u utorak, 08.12.2020. godine na Marijinom dvoru u Sarajevu.

U razgovoru sa građanima/kama smo podjelilile misiju koju imamo u sklopu inicijative Mir sa ženskim licem, a to je da mirovne aktivistkinje otvaraju i vode procese suočavanja s prošlošću njegujući kulturu sjećanja na postignuća, iskustva i stradanja žena.

Inicijativa 08. decembar, Dan sjećanja na žene stradale u ratu nastala je u sklopu Inicijative „Mir sa ženskim licem“ koja povezuje 13 ženskih organizacija, braniteljica ljudskih prava, koje dolaze iz različitih društvenih i ratnih konteksta u BiH.

Mi težimo priznavanju navedenog datuma od strane državnih institucija kao zvaničnog datuma sjećanja na sve žene koje su stradale u ratu ‘90 godina u BiH. Inicijativa za utvrđivanje Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH pokrenuta je krajem septembra 2014. godine, da bi se umanjila isključenost žena u procesima memorijalizacije ratnih stradanja u BiH u periodu 1992-1995 i unaprijedilo vrednovanje ženskih iskustava, doprinosa i stradanja u procesu oblikovanja zajedničke kulture sjećanja.

Žene žrtve rata uglavnom se koriste u dnevno-političke i propagandne svrhe, dok se ukupna ili pojedinačna stradanja žena ni na koji način ne obilježavaju, kako na nivou lokalnih zajednica i entiteta, tako ni na nivou BiH. U periodu od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini ubijeno je/stradalo 9901 žena. Prema evidenciji Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva (objavljenoj u Bosanskoj knjizi mrtvih), žene čine 10,31% od ukupnog broja žrtava rata ili oko 25 odsto (jednu četvrtinu) civilnih žrtava rata.

Danom sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH želimo da doprinesemo suočavanju s prošlošću i dostizanju pravde. Hoćemo da naše društvo pamti koliko su žene Bosne i Hercegovine tokom rata od 1992. – 1995. godine doprinijele opstanku svojih porodica i zajednica i da su bile izložene različitim oblicima tortura i stradanja.

Fondacija CURE

Također vam se može svidjeti…