Fondacija CURE je organizovala prikazivanje filma i diskusiju o Ženskom sudu za regiju zemalja bivše Jugoslavije

Fondacija CURE je organizovala prikazivanje filma i diskusiju o Ženskom sudu za regiju zemalja bivše Jugoslavije

U suradnji sa Mrežom za Izgradnju Mira,  Fondacija CURE je organizovala prikazivanje filma i raspravu o Ženskom sudu za regiju zemalja bivše Jugoslavije. Prezentacija, prikazivanje filma i diskusija je bila organizovana u četvrtak, 15. decembra/prosinca, u prostorijama Catholic Relief Services (CRS), Zagrebačka 18, Sarajevo, s početkom u 11:00 h do 13:00h.

Krajem 2010. članice Inicijativnog odbora u sastavu: Žene ženama, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima iz Kotora (Crna Gora), Centar za ženske studije i Centar za žene žrtve rata, iz Zagreba (Hrvatska), Ženska mreža Kosova, Ženske studije i Žene u crnom iz Beograda(Zajedno s Mrežom Žena u crnom Srbije), pokrenule su zajedničku inicijativu za organiziranje Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije.

Postojeći primjeri uspostave Ženskih sudova u svijetu primjer su kako zajedničkim snagama, znanjem i iskustvom stvoriti prostor za žene i pronalaziti nove puteve do pravde koja će obnoviti dostojanstvo žene.

Ženski sud je prostor za glasove žena, za svjedočenja žena o svakodnevnom iskustvu nepravdi pretrpljenih tokom rata i sada, u miru. Na ženskom sudu žene svjedoče o nasilju i privatnoj i javnoj sferi.

Ženski sud podstiče jačanje mreža uzajamne podrške i solidarnosti u cilju stvaranja snažnog autonomnog ženskog pokreta.

Ženski sud podstiče stvaranje drugačijeg – feminističkog koncepta odgovornosti, brige, bezbjednosti u cilju izgradnje pravednog mira.

Također vam se može svidjeti…