FEMINISTIČKI PRISTUP PRAVDI SA AKCENTOM NA ULOGU MIROVNIH SNAGA U SEKSUALNOM NASILJU NAD ŽENAMA U ORUŽANIM SUKOBIMA – Milica Bonar

FEMINISTIČKI PRISTUP PRAVDI SA AKCENTOM NA ULOGU MIROVNIH SNAGA U SEKSUALNOM NASILJU NAD ŽENAMA U ORUŽANIM SUKOBIMA – autorica Milica Bonar

Tekst možete preuzeti ovdje!

Pitanje feminističkog pristupa pravdi otvara pitanje mogućnosti dostizanja pravde i jednakopravnosti koje kao takve najčešće zaobilaze najmarginalizovanije i najugroženije društvene grupacije i njegove pripadnike/ice.

Feministički pojam pravde znači da je jednako važna krivično-pravna pravda i briga za druge, da je jednako važno osjećanje i trauma  koja je pitanje pravde, kao i kažnjavanje zločinaca.

Ženski sud ujedinjuje subjektivno i objektivno, lični i politički diskurs, kontekstualizuje i istorizuje zločin, dok tradicionalni sud to ne radi.

Više informacija o Ženskom sudu i feminističkom pristupu pravdi možete pronaći na: https://www.zenskisud.org/ 

Film o regionalnom Ženskom sudu održanom u Sarajevu od 10.-13.05.2015. godine možete pogledati u nastavku

 

Također vam se može svidjeti…