Women Human Rights Advocates

Projekat “Zagovaranje za ženska prava“ u Bosni i Hercegovini (BiH) je dvogodišnji projekat koji finansira Evropska unija, a implementiraju Fondacija CURE  i Fondacija za osnaživanje žena (FWE).

Implementacijom ovog Projekta namjeravamo doprinijeti promociji i poštovanju ženskih prava kroz programe koji podstiču žene i djevojke na afirmativnu akciju za iskorjenjivanje svih oblika diskriminacije u BiH sa posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena u deset ( 10) opština.

Projekat traje dvije (2) godine i u okviru Projekta radimo na jačanju kapaciteta deset (10) organizacija: Udruženje građana Psihološki centar Sense iz Banja Luke, Udruženje žena Sara Srebrenica iz Srebrenice, Udruženje građana Probudi se Istočno Sarajevo, Udruženje Romkinje Bijeljina, Udruženje žena Pašinke zajedno sa Udruženjem Sigurno mjesto iz Zavidovića , Udruženje žena Nera Konjic, Udruženje Ženska vizija iz Tuzle, Aktiv žena Donje Moštre iz Visokog , Udruženje žena Vrba Mostar i Udruženje žena Srce i duša Prokosovići , Lukavac.

Primarni cilj projekta jeste ostvariti preporuke za bolji položaj žena koje će se promovisati u institucijama na lokalnom nivou. U prvoj godini (2021) realizacije projekta radile smo sa pet (5) NVO u njihovim lokalnim zajednicama, a u drugoj godini (2022) sa ostalih pet (5), takođe u njihovim lokalnim zajednicama.

Drugi projekti…