Speak up against violence!

Fondacija CURE je u 2021 počela sa realizacijom projekta „Speak up against violence!“ („Progovori o nasilju!“) u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom (AŽC) iz Beograda, Republika Srbija koji ima supervizorsku ulogu u procesu prenošenja znanja.

Primarni fokus projekta je poboljšanje kapaciteta 5 lokalnih organizacija za ženska prava kroz obrazovanje 10 mladih žena da budu vršnjačke edukatorice za mlade na temu sprečavanja seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u omladinskim vezama.

Projekat ukazuje na nultu toleranciju nasilja motivirajući mlade osobe da budu pokretači/ce pozitivnih promjena, stvarajući siguran prostor i zdravije okruženje. Sa ovim projektom pružaju se alati za različite ciljne grupe s ciljem da preuzmu odgovornost i koriste resurse i znanje u svrhu zaustavljanja rodno zasnovanog nasilja. Različite ciljne grupe  (ženske nevladine organizacije, Vijeća mladih, udruženja mladih i mlade žene) koje su dio obrazovnog programa na projektu postat će pokretači/ce i kreatori/ke različitih aktivnosti i radionica s ciljem edukacije drugih o problemu rodno zasnovanog nasilja.

Kroz ovaj projekat stvaramo siguran prostor – privatne i javne prostore koristeći različite medijske alate (internet platforme, nove medijske platforme, društvene mreže itd.) sve u cilju kako bismo osnažili mlade da govore o rodno zasnovanom nasilju u vezama mladih.

Na ovom projektu je angažovano 5 lokalnih organizacija za ženska prava iz 5 gradova u BiH ( Zenica, Banja Luka, Bijeljina, Tuzla i Sarajevo), svaka organizacija je osigurala 2 mlade žene (vršnjačke edukatorice- „peer educators“) od 18-25 godina koje su prošle kroz trodnevne sastanke obuke, programe mentorstva i studijsku posjetu, pohađale Trening za trenerice sa ciljem da postanu edukatorice za mlade i lice kampanje „Mogu reći ne – Ljubav nije nasilje“ u procesu implementacije projekta.

Za više informacija o samom Projektu kao i slike i video zapise sa aktivnosti pratite naš Instagram račun: @progovorionasilju i korištenjem hashtaga #progovorionasilju podržite naš rad.

Drugi projekti…