Džanić: Naučila sam da aktivizmom mogu pomoći romskoj zajednici

Intervju sa Fatimom Džanić realizovan je u okviru projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena koji kroz dvije godine implementacije radi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina Bosne i Hercegovine, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Brojni su razlozi zbog kojih aktivistice za ljudska prava svoj život posvete toj misiji, ali najčešće su vođene nekom nepravdom koja je učinjena njima ili njihovoj zajednici. Takva je i Fatima Džanić dugogodišnja članica Udruženja žena „Otaharin“ i Udruženja žena „Romkinja“ iz Bijeljine putem kojeg je kaže uspjela da se izbori za svoja prava, ali i pomogne drugima.

Ispričala je da je aktivistkinja postala, možda ne u početku toliko svojom voljom jer je njen cilj bio prvenstveno da se skloni s ulice, a vrijeme je mogla provoditi na aktivnostima udruženja Otaharin, čija je članica od samog osnivanja.

– Učešćem u aktivnostima, edukacijama i treninzima bogatila sam svoja znanja i vještine, a samim tim i želju da se što više posvetim temama od značaja za moju generaciju, moju zajednicu, koja je oduvijek imala veliki problem da se uključi u rješenje društvenih pitanja. Bila sam svjedokinja raznih situacija koje su me motivirale da se nastavim baviti aktivizmom, a one me i dan danas pokreću – ispričala je.

Učestvovala je u realizaciji brojnih projekata stičući iskustva u radu u zajednici, a posebno se bavila pitanjima ostvarivanja prava žena.

– Moje poslovne aktivnosti su mahom vezane za zaštitu ženskih prava. Kroz inicijative, ulične akcije, projekte, zajedničke koalicije na lokalnom, ali i regionalnom nivou, trudim se da utičem na položaj žena, sa akcentom na žene Romkinje – istaknula je.

Ipak, prepreke su svakodnevne i mogu biti vezane za bilo koju situaciju, da li kada nailazi na govor mržnje, na nezainteresiranost ili zbog nekih administrativnih poteškoća koje usporavaju realizaciju važnih procesa.

– No, motivacija mi je uvijek bila moj vlastiti uspjeh, moja priča i moja promjena, koju dijelim sa svima s kojima radim, jer uvijek ima načina da se riješe problemi. Također, vidjeti zadovoljne žene, njihova druženja i sigurnost to je nešto neprocjenjivo – kaže ova aktivistkinja.

Mnogo je rada pred aktivistkinjama, ali na pitanje šta je od najveće važnosti da trenutno promijeni u njenoj lokalnoj zajednici Fatima kaže da je to svijest o zdravom načinu življenja.

Njen doprinos promjenama u lokalnoj zajednici znače svakodnevni obilasci porodica, pružanje podrške djeci i ženama, organiziranje radionica i druženja za žene kako bi se što više razgovaralo o mogućim rješenjima problema s kojima su suočeni.

Kaže da je posebno ponosna na situaciju u kojoj je bila u prilici spriječili maloljetnički brak jedne djevojčice iz zajednice. Upravo takve, pozitivne promjene je motiviraju da nastavlja dalje, ali njihova sporost da se razriješe katkad znaju i obeshrabriti.

Pred njom je i drugim aktivistkinjama je da postignu potpunu uključenost Roma i Romkinja u društvo. To je ističe Fatima težak put, ali joj je istovremeno i jasna motivacija za rad.

Da može promijeniti jednu stvar u svojoj lokalnoj zajednici to bi definitivno bilo slijepo prihvatanje nametnutih tradicionalnih vrijednosti.

Kažu i da projekti koje realizira uveliko pomažu kod ostvarenja nekih od zacrtanih ciljeva, a među njima je projekat “Zagovaranje za ženska prava” koji implementiraju Fondacija CURE i Fondacija za ekonomsko osnaživanje žena uz finansijsku podršku Evropske unije.

– Projekat u velikoj mjeri doprinosi meni, mojoj organizaciji, ali najvažnije mojoj zajednici i našim ciljnim grupama. Neophodno je konstantno govoriti o ovim temama i biti konstantno prisutan jer za svaki problem, postoji rješenje – poručila je Fatima.

Također vam se može svidjeti…