Ništa nije nemoguće, samo treba htjeti i raditi, poruka je aktivistice iz Istočnog Sarajeva Roksande Micić

Intervju sa Roksandom Micić realizovan je u okviru projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena koji kroz dvije godine implementacije radi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina Bosne i Hercegovine, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Roksanda Micić je istakla da prava žena i postizanje ravnopravnosti u još uvijek izrazitom patrijarhalnom društvu Bosne i Hercegovine, izazov je za vladin, a posebno nevladin sektor koji u velikom broju slučajeva obavlja za graneđane/ke ono što predstavnici institucija ne rade.

Jedna od nevladinih organizacija koja pored ovih pitanja, aktivno radi na ekonomskom osnaživanju žena je i Udruženje građana „Probudi se“ iz Istočne Ilidže simboličnog naziva koji već, jasno je, poziva na buđenje svijesti o važnosti dostizanja ekonomske stabilnosti i neovisnosti posebno među ženama.

Pomažući ženama fokusirali su se na dva segmenta kroz osiguranje kupovine domaćeg, a kao drugi je osmišljen Kreativni kutak. Prva sekcija proizvodi povrće, voće i njihove prerađevine u bh. društvu poznato kao zimnica. Proizvode jaja, mlijeko i mliječne prerađevine, rakiju i likere, prerađevine od ljekovitog i začinskog bilja kao što su čajevi, melemi, tinkture, organske sapune.

Svoje proizvode prodaju na povremenoj mini-pijaci u Istočnom Sarajevu, a Udruženje koje vodi Roksanda Micić okuplja žene koje nemaju priliku da se bave poljoprivredom, proizvode razne rukotvorine i pokušavaju sačuvati od zaborava izradu tradicionalnih rukotvorina pletenjem, heklanjem, vezenjem, pustovanjem i tkanjem.

Članice ovog udruženja koriste i nove tehnike kao što je tehnika dekupaž slikanja i druge tehnike, putem kojih izrađuju ukrasne predmete, nakit, suvenire, a jedan dio njih bavi se slikarstvom i ikonopisanjem.

Svoje proizvode izlažu u izložbeno-edukativnom prostoru „Kreativni kutak“ na I spratu TC TOM u Istočnom Sarajevu. Sekcije su otvorene za marginalizirane grupe žena odnosno žene starije od pedeset godina, mlade nezaposlene žene sa srednjom stručnom spremom koje teško dolaze do zaposlenja.

Aktivnosti Udruženja usmjerene su i na povećanje svijesti članstva o problemima ravnopravnosti spolova i posebno uključivanje mladih žena kroz brojne projekte, obuke, okrugle stolove, akademije, konferencije, ali i svijesti zajednice kroz organiziranje raznih aktivnosti, sajmova i nastupa u medijima, priča Roksanda.

„Naučila sam kroz život da se za sve mora uložiti mnogo truda, da se ne smije odustajati i da kada se bavite pravim stvarima morate uspjeti. Vidite da upravo taj uspjeh, bilo koliki bio, 100 posto ili jedna posto dovodi do pozitivne promjene u životima žena i svakako je više od nule koliko bi bilo da odustanete“, kaže Rosanda.

Kao prosvjetna radnica i roditeljka je naučila da se u prenošenju znanja i ideja i upućivanju na pravi put mora biti ustrajan i da pomoć članicama da izađu iz kuće, povećaju svoje prihode, znanje, iskustvo, dožive nešto novo, dokažu se u organizaciji ili učešću na nekom događaju, proizvodnji, kreativnosti, podiže samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti i vrijednosti svoga rada.

Od osnivanja Udruženja, uspjesima su pokazali da zaista „Ništa nije nemoguće, samo treba htjeti i raditi“ te su nakon njih osnovana mnoga udruženja, potakli su na razmišljanja i aktivizam, ali i podigli svijest o važnosti poljoprivrede. Između ostaloga, članice Udruženja ponosne su na uspješnoj organizaciji manifestacije „Dani tikve“, a svojom upornošću uspjeli su povezati njihovu lokalnu zajednicu sa ostalim akterima za projekat IFAD-a u poljoprivredi. Ono što bi još željeli osigurati je pijaca domaćih proizvoda te organizirati proizvodnju prerađevina kao Udruženje.

Udruženje građana „Probudi se“ jedno je od deset koje je dio projekta “Zagovaranje za ženska prava”, a koje uz finansijsku podršku Evropske unije implementiraju Fondacija CURE i Fondacija za ekonomsko osnaživanje žena. Za taj projekat Roksanda kaže da se odlično uklapa u njihovu misiju i pomaže im da ispune svoje ciljeve te riješe probleme na koje nailaze.

Na kraju poručuje da se svaki pojedinac mora probuditi i doprinijeti svojoj zajednici kroz aktivnosti u zajednici, izražavanju svog mišljenja i traženju svojih prava, a najbolji način za postizanje rezultata u tome je kroz udruženje građana.

Također vam se može svidjeti…