‘Da li je veličina važna? – 40% žena u strukturama vlasti u BiH’

POZIV NA PRESS KONFERENCIJU

                                         

‘Da li je veličina važna? – 40% žena u strukturama vlasti u BiH’

 

Ovim putem vas pozivamo na press konferenciju pod nazivom ‘Da li je veličina važna? – 40% žena u strukturama vlasti u BiH’ koju Udruženje INFOHOUSE organizuje u saradnji s partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE. Press konferencija će biti održana u utorak, 27.01.2015. u 11.00 sati u Press sali (3/2) Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, u Sarajevu.

 

Glavna poruka koja će biti upućena od strane ove tri organizacije političarima/kama koji/e će uskoro obavljati javne funkcije jeste da trebaju ispoštovati žene izabrane na Općim izborima 2014 i dozvoliti im participaciju u vlasti odnosno da nakon njihovog stavljanja na kandidacione liste one moraju dobiti mandate i moć odlučivanja nakon Izbora. Organizacije će također od novih vlasti zatražiti zastupljenost ženu u omjeru od 40%  u izvršnoj vlasti.

 

U tu svrhu, javnosti će biti predstavljene dvije publikacije koje se bave medijskim tretmanom žena kandidatkinja na proteklim Općim izborima 2014 te analiza programskih dokumenata vodećih političkih partija u BiH kada je u pitanju ravnopravnost spolova.

 

Također, bit će predstavljeni i rezultati monitoringa Izbora u pogledu političke participacije žena kojeg je radila Ženska mreža Bosne i Hercegovine.

 

Na press konferenciji će biti govora i o ženskoj participaciji u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH u prošlosti te kakva su međunarodna iskustva u tom pogledu.

Medijima će se obratiti Dženana Alađuz, direktorica Udruženja ‘INFOHOUSE’, Saša Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra i Jadranka Miličević, direktorici Fondacije CURE. Sva tri udruženja su članice Ženske mreže BiH. 

 

Ljubazno vas pozivamo da prisustvujete ovoj press konferenciji i podržite napore u ostvarivanju ravnopravnosti žena u političkom životu naše zemlje.

 

 

Također vam se može svidjeti…