Izvještaj sa radionice \


Izvještaj sa radionice “MONITORING ŽENSKIH PRAVA U BiH”

 19-21.12.2014.,  Sarajevo

 

U okviru projekta “Unapređenje ženskih ljudskih prava kroz jačanje Ženske Mreže BiH”, koji realizuju Fondacija CURE i Sarajevski otvoreni centar, uz podršku Norveške ambasade u Sarajevu, održana je radionica MONITORING ŽENSKIH PRAVA U BiH od 19-21.12. 2014. godine u Sarajevu. Radionicu su vodile Vanja Macanović („Autonomni ženski centar“, Beograd) i Đurđica Ergić („BIBIJA“ – Romski ženski centar, Beograd). Radionica je okupila predstavnice Ženske mreže Bosne i Hercegovine, ukupno 22 učesnice.

  

Tema: Izveštavanje o sprovođenju međunarodnih konvencija u oblasti ljudskih, manjinskih i prava žena sa fokusom na CEDAW izveštavanje.

Bosna i Hercegovina je 19. jula 2013. godine u Ženevi podnela 4. i 5. periodični Izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u BiH, Komitet za eliminaciju diskriminacije nad ženama CEDAW je objavio svoja Zaklјučna zapažanja na kombinovani četvrti i peti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine kojima je zadužio Bosnu i Hercegovinu za dalje aktivnosti u oblasti ravnopravnosti polova i prava žena.

Pored sledećeg periodičnog izveštaja, koji je planiran za juli 2017. godine, Komitet je zatražio od Bosne i Hercegovine  da osigura, u roku od dve godine, dakle 2015. godine, pisanu informaciju o preduzetim merama za sprovođenje preporuka sadržanim u stavovima 10 (a) do (d) i 34 (a) do (h).

 

CIJELI IZVJEŠTAJ POGLEDAJTE OVDJE

Također vam se može svidjeti…