CURE organizovale jednodnevne radionice u Trebinju, Livnu i Bijeljini

CURE organizovale jednodnevne radionice u Trebinju, Livnu i Bijeljini

U sklopu Putujućih feminističkih radionica Fondacija CURE je obišla Trebinje (29-30.06.2011.), Livno (05.07.2011.) i Bijeljinu (15.07.2011.)

Ova pokretna učionica je jedinstvena prilika da se mladim ženama prenese informacije o historijskoj ulozi i stvarnosti žena putem slike, zvuka, diskusija, zanimljivih kvizova. Jednodnevna radionica je mjesto gdje će se moći više saznati o ženskim ljudskim pravima, glasačkom pravu, pravu na edukaciju, vlasništvo, zaposlenje, ženskom pokretu – feminizmu, različitim razdobljima u ženskom pokretu, pobjedama koje je osigurao ženski pokret i ženama liderkama i vizionarkama.

Putujuće Feminističke Radionice nude i prezentacije na teme Angažirane umjetnosti – primjeri rada Fondacije CURE, predstavljanje ideja koje mlade žene mogu koristiti u njihovim lokalnim zajednicama, edukativne i promotivne materijale.

Svi/e zainteresovani/e su mogli/e da pogledaju izložbu Heroina u periodu radionica. Cilj izložbe je prikazati uspješne žene, one koje su mijenjale tok istorije, ali pružtiti mladim ženama inspiraciju i motivaciju.

IzložbaHEROINEsadrži prikaz više od pedeset moćnih žena i seže u prošlost i sadašnjost ženske istorije, nudeći inspirativne priče koje i danas potiču nove generacije branitelja i braniteljki ljudskih prava. Izložbu sačinjavaju predstavnice iz BiH i svijeta: književnosti, inovacije i nauke, filma, fotografije, ekologije, mira, muzike i politike.

Putujuće Feminističke radionice su originalno iskustvo učenja o:

  • Ženskim ljudskim pravima u  svijetu
  • Ženskom pokretu
  • Angažiranoj umjetnosti

 

Radionice su organizovane uz podršku ženskih nevladinih organizacija iz lokalnih zajednica koje posjećujemo i CURE EDU Mreže mladih aktiviskinja. U Livnu smo surađivale sa organizacijom Li-Women, u Bijeljini sa Larom Bijeljina, a u Trebinju uz podršku članica CURE EDU Mreže mladih aktiviskinja.

 

Radionica u Trebinju, 29.06.2011.

 

Radionica u Livnu, 05.07.2011.

Radionice se realiziraju  zahvaljujući podršci CFD.

Također vam se može svidjeti…